Na mestskom úrade by mali pracovať iba Ružomberčania

Poslanci mestského zastupiteľstva zvolili začiatkom júla za hlavného kontrolóra mesta Dušana Mataja. Kvôli najnovšej pozícii sa napokon musel vzdať poslaneckého mandátu.   

Prečo ste sa rozhodli stať kontrolórom? Nebavila vás práca vedúceho odboru životného prostredia na okresnom úrade?

Som Ružomberčan, žijem tu. Robil som na úrade dosť dlho, je mi bližšia samospráva. Štátna správa je suchá, bez kreativity a, napokon, vždy, keď sa menia primátori a vedenie mesta, každý začína odznova. Nie vždy nastane rozumná kontinuita, že sa pokračuje v procesoch, ktoré boli začaté za bývalého vedenia. Aj z riadiacich procesov samosprávy je mi to bližšie, dosť som sa tomu za tie roky venoval.

Odkedy máme primátora Igora Čombora, ak rátame aj poslaneckú funkciu, je to už vaša piata pozícia, z toho tretia na meste. Nie je to preto, že skrátka idete pracovať tam, kde vás práve primátor alebo vedenie mesta potrebujú?

V tomto prípade nie. Ja som bol prednosta a keď nastúpil Čombor, tak ma odvolal a menoval si iného prednostu. Personálne zmeny považujem za legitímne právo primátora. V týchto pracovných pozíciách s tým treba počítať. Za obdobie primátora Igora Čombora som pracoval na dvoch pozíciách, ak nerátam poslaneckú funkciu.

Ako prednostu vás síce odvolal, ale skončili ste v kancelárii primátora mesta. 

Ako som už spomenul, išlo o zachovanie určitej kontinuity.

O tom, že sa stanete hlavným kontrolórom, sa v meste verejne hovorilo dávno pred voľbou.

Reči mohli vzniknúť. Dlho som hovoril o tom, že sa na to dám. Primátor Čombor na to ani vplyv nemal, v mojom klube som podporu určite mal, ale o kandidovaní som im oznámil, až keď som podal prihlášku. Navyše, niektorí, s ktorými som o tejto pozícii hovoril asi pred rokom, ma nepodporili. Bol to hop alebo trop. Ak by dvaja poslanci neprišli, tak by sa mohlo stať, že by som nevyhral.

Rovnako sa hovorí aj o tom, že poslanci v Klube primátora a KDH dostali príkazom, koho majú voliť. 

Vôbec nie. Také príkazy vôbec neboli. Hovoriť poslancovi, že musí niekoho voliť, a je tajná voľba, je asi ťažké. Každý kývne, ale urobí si po svojom. Navyše, niektorí kandidáti prišli noví, cudzí, v dnešnej situácii, v akej sa samospráva nachádza aj v súvislosti s pandémiou, nie je čas na nové tváre a experimenty.

Nešlo teda o politické rozhodnutie? 

Určite nie. Myslím si, že v dnešnej dobe nie je úloha kontrolóra robiť psa. Je to o tom, že človek má záujem o mesto, žije tu a je tam nejaké srdiečko. Reči o tom, že najlepší by bol kontrolór z Bratislavy, sú hlúposť, veď mesto nepozná. Samospráva je o tom, aby tam pracovali ľudia z Ružomberka. Nie som za to, aby tu pracovali cudzí.

Ak teda nešlo o politické rozhodnutie, poslanci sa museli rozhodovať na základe odbornosti. Akú máte odbornú prax? 

Ako kontrolór viem preventívne niektoré veci riešiť. Z procesov, čo poznám, viem prevenciu posúdiť. Procesy poznám dosť podrobne a do hĺbky. Kontrola je o tom, aby človek vedel, ako prebiehajú procesy, aby boli správne a v súlade so zákonom. Čítať zákon s porozumením viem. Kontrol v mojich funkciách som zažil veľmi veľa, viem, ako to funguje. S odbornosťou problém nemám. Aj v súčasnom zamestnaní vykonávam kontrolnú činnosť, len podľa iných predpisov, ale účel a cieľ je rovnaký.

Na čo sa zameriate ako prvé, keď nastúpite do úradu?

Ako prvé musím dokončiť úlohy od apríla, zročné uznesenia, ktoré treba predložiť na mestské zastupiteľstvo, predložiť plán kontrol na druhý polrok. Pracujeme na tom aj s kolegyňou kontrolórkou. Zameriam sa na prevenciu, aby nedošlo k porušovaniu zákona a  interných predpisov.

Ako chcete dokázať, že budete odborný a nestranný, objektívny a nie politicky nominovaný?

Ja som bol vždy objektívny a nezávislý. Nikdy som osobný záujem nepovyšoval nad verejný. To ma strašne vyrušuje, vtedy sa robia aj chyby.

Naposledy boli hlavným kontrolórom zistené viaceré nezrovnalosti, napríklad v Hýrošovom parku, pri rekonštrukcii Horskej ulice či Hrabovskej priehrady. Budete kontrolovať všetky obstarávania, ktoré robil vedúci oddelenia investícií Pavol Dobrodej? 

Budem. Je to uznesenie mestského zastupiteľstva, bude to zahrnuté v pláne kontrol a je to aj definované, že treba skontrolovať všetky obstarávania od roku 2015 do 2018 nad 10-tisíc. Len treba ešte povedať, verejné obstarávanie nevykonával vedúci investičného oddelenia, robí to vždy referent, ktorý je za to zodpovedný, možno bolo aj nedostatok potrebných informácií, aby také uznesenie bolo prijaté, ale nie je to problém.

Je riziko, že mesto prišlo o viac peňazí? 

Myslím, že nie. O priehrade vedúci investičného isto nerozhodol sám, určite informoval vedenie mesta. Vždy je tam podpis prednostu aj zodpovedného pracovníka za verejné obstarávanie. Ak bolo pochybenie, skontrolujeme. Procesy v meste sú nastavené tak, že kšefty sa robiť nedajú. To musia byť samovrahovia, čo by niečo také urobili. Takí ľudia ani nemajú šancu dostať sa na úrad, výberovými neprejdú.

V čom sú slabé stránky hospodárenia mesta s verejnými financiami?

Nemyslím si, že sú. Skôr dodržiavanie interných postupov, ktoré sú dané smernicami. Nie je to problém pozrieť, či sú cyklické chyby, pri hospodárení nie sú. Rozpočet je vždy v poriadku, skôr časté zmeny rozpočtu, čo sa týka investičných akcií, opravy a údržba, ktoré vyplynú z reality. U nás je veľký poriadok v porovnaní s inými mestami.

Navrhli by ste audit mestských spoločností za posledných päť rokov?

Samozrejme, ale každá mestská spoločnosť, kde sa audit podľa zákona robiť má, tak sa aj robí. Je to povinnosť.

Pri voľbe kontrolóra ste na otázku poslanca Jána Kuráňa odpovedali, že doteraz musíte naprávať chyby, ktoré sa stali v súvislosti s výstavbou autoumyvárne na Klačne. Čo to znamená?

Okresný úrad odbor Životného prostredia nebol príslušný rozhodnúť o povolení na stavbu. Bol príslušný len v jednej časti a to vodnej stavby, teda kanalizácie, vodovodu a čističky odpadových vôd pod umyvárňou. O stavbe nad zemou mal rozhodnúť stavebný úrad.

Prečo ste ako špeciálny stavebný úrad neskúmali, či je stavba v súlade so zákonom?

Na úrad som prišiel 1. júna. a stavebné povolenie bolo vydané  v apríli. Už vtedy som vedel, že to bude problém. Tri roky s tým bojujeme. Špeciálny stavebný úrad konal na základe podkladov aj z mestského úradu, možno to nevyhodnotil správne a povolil. Nepochybil stavebník, ale úrady, ktoré mu to povolili.

Aký by bol pre vás priaznivý výsledok?

Stavba sa zrejme neodstráni. Treba to dať do súladu so zákonom tak, že sa dodatočne povolí. Tak to totiž umožňuje stavebný zákon, ale o tom rozhodne stavebný úrad.

Sledujete aj dianie v Liptovskom Mikuláši?

Priznám sa, že veľmi nie.

Hlavným kontrolórom sa tam stal Martin Alušic, ktorý je zároveň externý právnik mesta Ružomberok. Na sociálnej sieti má vlastnú stránku, kde informuje verejnosť o dianí v súvislosti s jeho novou funkciou. Nerozmýšľali ste nad niečím podobným?

Ako kontrolór by som dianie komentovať nemal, ale uvidíme. Možno informovať ani nie tak o kontrolnej činnosti, ale o procesoch, ktoré prebiehajú. Sú to ale zložité veci, a treba tomu aj niečo obetovať, aby tomu človek rozumel. Zákonov je veľa. Možno časom.

Nedávno informoval o tom, že mestská polícia bola zneužitá na politické ciele. Viete, o čo ide?

O tomto neviem.

Tvrdil, že pred mimoriadnym zastupiteľstvom hľadali policajti poslancov v ich príbytkoch aj zamestnaniach. Vypytovali sa maloletých detí, kde majú rodičov a podľa kontrolóra všetky zistenia hlásili primátorovi, ktorý ich použil vo svojich mediálnych vyhláseniach. Alušic preto podal trestné oznámenie.

Zaujímavé, ale myslím si, že Martin Alušic je dosť skúsený na to, aby tomu rozumel.

Bol to podľa vás správny postup?

Áno. Zákon a rokovací poriadok upravuje spôsob zvolania zastupiteľstva.

Urobili by ste to isté?

Zákon o obecnej polícii vymedzuje základné úlohy, práva a povinnosti a ak bol porušený zákon, postupoval by som rovnako.

 Kto je Dušan Mataj

Má 58 rokov, pochádza z Ružomberka. Posledné tri roky pôsobil ako vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Ružomberok.  Do komunálnej správy sa dostal vďaka exprimátorovi Jánovi Pavlíkovi v roku 2010, odkedy bol do roku 2011 vedúcim investičného oddelenia Mestského úradu v Ružomberku. Neskôr bol chvíľu prednostom MsÚ a po príchode Igora Čombora na úrad sa v roku 2014 stal vedúcim kancelárie primátora. Do mestského zastupiteľstva sa dostal na jar minulého roka ako náhradník za Miroslava Zuberca, ktorý odstúpil z funkcie poslanca.

Článok bol pôvodne publikovaný v augustovom čísle RK Magazínu.

Titulná fotografia: Dušan Mataj. Foto: Anna Zábojníková

 

 

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.