Nelegálne návykové látky u mladistvých

Ilustračná fotografia. Zdroj: Shutterstock.com

Bitka na čerpacej stanici, požívanie alkoholu neplnoletými či porušovanie nočného kľudu. Aj takéto prípady riešili mestskí policajti v Ružomberku v uplynulom období.

V piatok 31. marca popoludní bola na monitoroch kamerového systému spozorovaná skupinka mladých ľudí, ktorá sa nachádzala na Tmavých schodoch. Príslušníka Mestskej polície (MsP) v Ružomberku zaujalo, že si medzi sebou podávajú jednu cigaretu a aj spôsob, akým ju fajčili.

„Keď hliadka prichádzala na miesto, snažili sa pred ňou rýchlo niečo ukryť, za betónovú bariéru odhodili aj vrecko s neznámym obsahom. Toto konanie však zaznamenal aj kamerový systém. Uvedené predmety mohli mať súvis s nelegálnymi návykovými látkami,“ informoval Roman Jankovič z MsP.

Mestskí policajti zistili totožnosť mladých ľudí, išlo o jednu dospelú a dve mladistvé osoby. Následne kontaktovali rodičov mladistvých, ktorí sa dostavili priamo na miesto. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu privolali hliadku z Obvodného oddelenia Polície SR a následne aj psovod so služobným psom. Vec si na mieste prevzala štátna polícia.

Neplnoletí pod vplyvom alkoholu

Príslušník MsP obsluhujúci kamerový systém si v sobotu 25. marca tri hodiny po polnoci všimol dvojicu mladých ľudí. Dievča a chlapec sa pohybovali v blízkosti nočného klubu na Ulici M. Madačova a išli smerom do Políka. Podľa nekoordinovaných pohybov bolo zrejmé, že sú pod vplyvom alkoholu.

„Hliadka zistila, že ide o 17-ročného chlapca a o rok mladšie dievča s trvalým pobytom v okrese Liptovský Mikuláš. Následná vykonaná orientačná dychová skúška potvrdila, že obidvaja požili alkohol. Chlapec mal v dychu 0,71, dievčina 0,35 promile,“ uviedli policajti.

Mestskí policajti ich kvôli podaniu vysvetlenia predviedli na útvar a kontaktovali rodičov. V prítomnosti zákonných zástupcov ich požiadali podať vysvetlenie k porušeniu zákazu požívať alkoholické nápoje osobami mladšími ako 18 rokov. Vecou sa ďalej zaoberá poverený príslušník MsP.

Bitka opitých mužov

Obsluha čerpacej stanice sa v piatok 31. marca obrátila na mestskú políciu so žiadosťou o pomoc, pretože sa v priestoroch predajne mali nachádzať traja opití muži. V čase telefonátu sa začali medzi sebou biť.

„Hliadka po príchode upokojila situáciu, obnovila verejný poriadok a zistila totožnosť mužov. Konflikt medzi sebou mali 21-ročný Ružomberčan a 40-ročný muž z okresu Liptovský Mikuláš,“ informoval Jankovič a dodal, že policajti vyviedli opitých mužov z čerpacej stanice a uložili im pokuty za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

V pondelok 3. apríla sa obyvatelia bytovky na sídlisku Baničné sťažovali na porušovanie nočného kľudu. Na schodisku mal podľa nich vykrikovať opitý sused. „V čase príchodu hliadky už muž zaspal na schodisku. Bol zjavne pod vplyvom alkoholu a to bol hlavný dôvod, prečo ho vraj manželka odmietla pustiť domov,“ priblížili policajti s tým, že po rozhovore s hliadkou sa šiel muž vyspať domov.

Pokuty za voľný pohyb psov na verejnosti

Vo štvrtok 23. marca oznámil pracovník Miestnej občianskej poriadkovej služby mestskej polícii, že na ulici Textilná našiel dva opustené šteniatka. „Na mieste nebolo možné zistiť majiteľa a preto hliadka previezla šteniatka do útulku v Bielom Potoku,“ ozrejmili policajti.  

V utorok 28. marca sa k turistom v Hrabove pridal pes, ktorý s nimi išiel dlhšiu dobu. Majiteľ sa v blízkosti nenachádzal a preto vec oznámili mestskej polícii. „Hliadka pomocou čítačky čipov zistila majiteľa psa a následne ho kontaktovala. Pes sa do mesta zatúlal z neďalekej obce,“ informoval Jankovič a doplnil, že majiteľke za voľný pohyb psa na verejnosti uložili blokovú pokutu.

Pokutu za voľný pohyb psa na verejnosti uložili mestskí policajti aj v stredu 5. apríla. „Na základe telefonického oznámenia odchytila hliadka kríženca labradora na ulici Považská a zistila majiteľa. Ten policajtom uviedol, že psa vypustil on, nech sa vyvenčí. V tomto prípade mu udelili pokutu v hornej hranici sadzby,“ dodali policajti.

Otvorené auto v centre mesta

V utorok 4. apríla v popoludňajších hodinách oznámil mestskej polícii vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy (MHD), že na námestí Andreja Hlinku videl na parkovisku stáť vozidlo z okresu Dolný Kubín, ktoré má otvorené ľavé zadné dvere.

„Vyslaná motohliadka zistila, že vodič si pred odchodom nezabezpečil vozidlo. Nič nenasvedčovalo tomu, že by niekto vozidlo otvoril neoprávnene. Operačný príslušník telefonicky kontaktoval majiteľa a hliadka dvere na aute uzamkla,“ ubezpečili z polície.

Na tiesňovú linku mestskej polície v sobotu 1. apríla oznámili, že na ulici Poľná na chodníku je prepadnutý kanál. „Hliadka zistila, že poškodený kanalizačný poklop je v blízkosti zastávky MHD. Z dôvodu, aby nedošlo ku zraneniu chodcov, miesto označili dočasným značením,“ vysvetlil R. Jankovič s tým, že predmetnú udalosť následne oznámili kompetentnej osobe.

Zdroj: MsP Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.