Nový chodník v Liptovskej Lúžnej vyriešil pravidelné kolízne situácie

Nový chodník v Liptovskej Lúžnej. Foto: MAS Dolný Liptov

V rámci projektu v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov obec vybudovala lávku cez potok a časť chodníka. Projekt mal hodnotu takmer 42-tisíc eur.

Lávka a časť chodníka sú pokračovaním už realizovaného projektu v rámci ktorého obec najskôr postavila 240 metrov chodníka popred obecný úrad až po miestny potok Ráztočná. Chodník však končil pri moste, ktorý pokračuje cez potok a tak sa chodci ocitali priamo na ceste a v situáciách, ktoré neboli bezpečné, preto sa obec rozhodla s výstavbou pokračovať. Lávku vybudovali poniže mosta a následne dostavali časť chodníka. Odstránili tak frekventované a veľmi nebezpečné miesto.

Obec je členom MAS Dolný Liptov, cez ktorú je možné žiadať o rôzne typy podpory podľa aktuálne vyhlásených výziev. Starosta obce Albín Husarčík oceňuje možnosť získavania prostriedkov na malé projekty tohto typu práve cez MAS: „Z MAS-ky sa dajú získať peniaze na menšie projekty. Každý peniaz je dobrý a na takéto malé projekty je získavanie prostriedkov cez MAS-ku ideálne.“

Projekt bol podporený vo výške 41 131,02 EUR. Príspevok bol poskytnutý zo zdrojov Európskej únie z Programu rozvoja vidieka v rámci iniciatívy LEADER.

Fotogaléria

Zdroj: Tlačová správa MAS Dolný Liptov

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.