Plány dolnoliptovských obcí: V Ludrovej opravia dom smútku, v Bešeňovej do leta odovzdajú už piatu bytovku

Oslovili sme všetky obce v okrese s otázkou, aké projekty budú v roku 2021 realizovať. Z oslovených 24 obcí nám odpovedalo desať starostov. Po predchádzajúcich odpovediach vám ponúkame vyjadrenia posledných štyroch starostov.

Peter Slimák, starosta obce Ludrová

Táto otázka je veľmi ťažká, keďže nás momentálne trápia veci spojené s koronakrízou, takže hovoriť o nejakých investičných projektoch je veľmi odvážne.

Napriek tomu obec má niečo pripravené, a samozrejme, budeme pracovať aj na príprave iných projektov. Aktuálne máme pripravenú rekonštrukciu domu smútku, kde rozpočet projektu predstavuje 160-tisíc eur. Túto realizáciu by sme chceli financovať z vlastného rozpočtu. Rekonštrukcia je viac ako potrebná, nakoľko bol tento objekt vystavaný niekedy v 70. rokoch minulého storočia a je na tejto stavbe badať to, že sa na nej podpísal zub času. Aj opotrebovaním, ale aj degradáciou v stavebných materiáloch. Hlavne s estetického hľadiska to je priestor, ktorý už nepôsobí dôstojne a vyhovujúco na to, že sa v ňom vykonávajú posledné rozlúčky s našimi zosnulými.

Nakoľko v uplynulých rokoch sa nám celkom slušne podarilo naakumulovať finančné prostriedky na rezervnom fonde obce, čiastočne sme tieto financie využili v roku 2020, kde sa nám podarilo zrealizovať dosť investičných projektov. Spomeniem rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, kde sme z vlastných prostriedkov projekt dofinancovali vo výške 50-tisíc eur a 30-tisíc eur nám poskytlo ministerstvo vnútra. Ďalším veľkým projektom bola realizácia projektu zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy, kde sme taktiež získali dotáciu z environmentálneho fondu, avšak iba vo výške 65-tisíc eur a zvyšné prostriedky do sumy 140-tisíc sme museli investovať z vlastných prostriedkov. Troška sme ten rezervný fond v minulom roku okresali, ale napriek tomu máme na ňom zhruba nejakých 150-tisíc eur, ktoré sa budeme snažiť použiť na rozvoj obce. Momentálne situácia však napovedá tomu, že budeme musieť s nimi čiastočne sanovať výpadok hlavných podielových daní.

V myšlienkach máme aj rekonštrukciu ostatných budov v majetku obce – základná škola, kultúrny dom s obecným úradom a taktiež stále chceme pracovať na areáli v Múzeu ručnej výroby papiera, kde sme tiež v uplynulom roku boli úspešní v mikroprojekte v rámci poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce a rozšírili sme expozíciu múzea ručnej výroby papiera o  výstavnú vitrínu pre hasičský zbor, kde sme umiestnili okrem iného aj zrekonštruovanú hasičskú konskú striekačku z roku 1905, ktorú naša obec vlastní.

 

Martin Baran, starosta obce Bešeňová

Koronakríza sa našej obce veľmi dotkla, pretože cestovný ruch je úplne zatvorený a tým nám vypadli aj ďalšie financie, najmä z ubytovania. Napriek tomu však realizujeme dve veľké stavby. Do júna ideme odovzdať v poradí už piatu bytovku. Má sedemnásť bytov a jej suma je zhruba 1,1 milióna eur. (pozn. redakcie: RK Magazín priniesol o bytovkách článok v marcovom čísle)

Taktiež by sme chceli do decembra odovzdať šiestu bytovku, tiež za 1,1 milióna. Okrem toho sme minulý rok podali asi šesť projektov, takže uvidíme, či niečo vyjde a či budeme mať schválené financie. Pri rozpočte sme závislý od otvorenia aquaparku. V minulý rok, keď bol zatvorený, sme prišli o viac ako 80-tisíc eur. Je to ťažké pre všetkých. Nielen pre našu obec, ale aj pre súkromníkov a všetkých, ktorí žijú cestovným ruchom. Asi nie je žiadna vec, do ktorej by sme museli nutne investovať peniaze. My sme už veľa vecí urobili po minulé roky.

Podávame projekt aj na kultúrny dom, ale nemáme niečo v úplne havarijnom stave. Chceme tento rok záväzne pomenovať názvy ulíc a vyriešiť súpisné čísla a potom chystáme ešte monografiu o obci Bešeňová. Chceme aby vyšla ešte tento rok.

 

Róbert Kuzma, starosta obce Liptovská Osada

Liptovskú Osadu čaká v roku 2021 rekonštrukcia veže kostola Cirkvi československej husitskej, ktorý obec odkúpila v roku 2016. Práce na rekonštrukcii budú financované z dotácie z MAS Dolný Liptov a spolufinancovania obce (5 percent). Celkové náklady predstavujú 35-tisíc eur. (pozn redakcie: RK Magazín prinesie v aprílovom čísle článok o kostole a danej rekonštrukcii)

Obec čaká aj výmena dlažby pri objekte Zariadenia opatrovateľskej služby a dome seniorov Liptovská Osada. Celková plocha rekonštrukcie je 210 m2. Práce a materiál budú financované z rozpočtu obce a predstavujú 6-tisíc eur. Ďalej obec čaká odkanalizovanie ulice „1. mája“. Celková dĺžka kanalizačnej stoky bude 480 m. Predpokladané spolufinancovanie obce je 20-tisíc eur v roku 2021. V roku 2022 asfaltovanie celej šírky ulice 1. mája po usadnutí kanalizačnej ryhy – cca. 60-tisíc eur. Liptovskú Osadu čaká aj výmena oplotenia obecných cintorínov v dĺžke 250 m, príprava plochy na urnový háj a výsek krov a drevín (po vydaní povolenia). Predpokladané náklady predstavujú 10-tisíc eur z rozpočtu obce.

 

Vladimír Hatiar, starosta obce Turík

Obec Turík v roku 2021 chystá tieto projekty: rekonštrukciu vodovodu v dĺžke 200 m. (vlastné finančné prostriedky obce), rozšírenie vodovodu v dĺžke 400 m. (vlastné finančné prostriedky obce). Pripravujeme aj inžinierske siete pre IBV (vlastné finančné prostriedky obce). Ak Pôdohospodárska platobná agentúra dodrží uzavreté zmluvy, mali by sme dostať peniaze na rekonštrukciu sály kultúrneho domu (financie z eurofondov).

Titulná fotografia: Bytovky v Bešeňovej. Foto – Juraj Brezáni

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Študujem žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Píšem aj pre Denník Postoj a externe spolupracujem s Rádiom Lumen, pre ktoré pripravujem spravodajské a publicistické reportáže z okolia Žiliny a Ružomberka.