Poslanci schválili zmeny rozpočtu kraja

Rokovanie ŽSK. Zdroj: TS ŽSK
V pondelok 25. septembra sa uskutočnilo 8. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Poslanci schválili navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu o viac ako 2 milióny eur.

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili 3. úpravu rozpočtu na rok 2023 a navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu ŽSK o 2 054 383 eur. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová z oddelenia komunikácie ŽSK.

Podľa hovorkyne ŽSK do oblasti dopravy je vyčlenených 320 000 eur na obstaranie techniky, ktorá bude slúžiť najmä na údržbu ciest II. a III. triedy v správe kraja. „Spolu 614 781 eur bude použitých na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a cestných objektov v regióne Liptov a Kysuce,“ uviedla Lacová.

V oblasti zdravotníctva poskytnú nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (DNsP Dolný Kubín, LNsP Liptovský Mikuláš, HNsP Trstená a KNsP Čadca) finančné prostriedky v objeme 419 948 eur najmä na zakúpenie prístrojovej techniky. „Nemocnici v Čadci a Liptovskom Mikuláši poskytneme financie aj na stavebné úpravy v súvislosti so zabudovaním nových CT prístrojov,“ doplnila krajská hovorkyňa.

V oblasti vzdelávania navyšujeme výdavky na rekonštrukciu objektu Gymnázia v Bytči, k rozpočtovaným 150-tisíc eur pridávame 70-tisíc eur na vybudovanie zelenej extenzívnej strechy,“ informovala Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

V kraji pridelili dotácie za 260-tisíc eur

Súčasťou zastupiteľstva bola aj Informatívna správa o pridelení dotácií žiadateľom v zmysle VZN ŽSK č. 63/2019 z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2023 č. 1/2023. Z celkového počtu 283 žiadostí podporili 126 žiadateľov v objeme 210 900 eur.

„Najviac, 51 projektov v objeme 81 680 eur, bolo podporených v oblasti zhodnocovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb,“ priblížila Lacová.

Finančná alokácia pre dotačný program Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 bola vo výške 49 100 eur. Zo 187 žiadostí, ktoré prešli formálnym hodnotením, bolo finančne podporených 34 žiadostí.

„Cieľom dotačného programu je podpora aktivít regionálneho a nadregionálneho charakteru, aktivít mimoriadneho významu, všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života,“ dodala hovorkyňa ŽSK.

Odvolali riaditeľov krajských organizácií

Zastupiteľstvo, v zmysle platnej smernice, po štvorročnom funkčnom období odvolalo z funkcie pána Jána Kuzára – riaditeľa Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia v Liptovskom Hrádku, Martinu Lašutovú – riaditeľku Centra sociálnych služieb v Terchovej a Jozefa Mintála – riaditeľa Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

Hlavný kontrolór informoval o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK za prvý polrok 2023 a o výsledkoch posledných kontrol vykonaných v zariadeniach:  Konzervatórium J. M. Hurbana Žilina a Liptovské múzeum v Ružomberku.

Štatutárnym audítorom pre ŽSK na roky 2023 – 2025 sa stala na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o.

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.