Predaj pozemku v kasárňach poslanci nateraz zastavili

Po štyroch rokoch chce ministerstvo obrany kúpiť ďalšie pozemky v areáli Považských kasární. So zámerom radnice požiadavke vyhovieť sa zatiaľ poslanci nestotožnili.

Mesto Ružomberok vlastní v Považských kasárňach na Zarevúcej viacero pozemkov. Ministerstvo obrany, ktoré kasárne spravuje, aktuálne prejavilo záujem o 1 876 metrov štvorcových. Mestu núka podľa znaleckého posudku viac ako 52 eur za meter štvorcový.

Mesto chce predať, poslanci nie

Radnica predložila poslancom uznesenie, v ktorom predpokladá predaj pozemkov. „Máme majetok, ku ktorému sa nemôžeme dostať a ani sa nedostaneme. Ministerstvo nám ho nepredá a cestu nám tam stavať nedovolia. Ale môžeme za to dostať finančné prostriedky, ktoré nám súčasné vedenie ministerstva ponúka. Ak jedno nedokážeme a druhé neurobíme, nebudeme mať nič,“ vysvetľoval poslancom zástupca primátora Michal Lazár (nezávislý).

Súhlasila s tým mestská rada aj finančná komisia. Proti predaju sa ale postavila komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Rovnako aj z nej vyprofilovaná užšia pracovná skupina na riešenie problematiky Poľnej ulice. Tvoria ju Pavol Ficher, Juraj Burgan a Pavol Ivan.

Argumentujú, že mesto má projekt na ulicu paralelnú s Poľnou, ktorá je zakreslená aj v územnom pláne mesta. Ide čiastočne cez územie kasární, a práve aj cez pozemky, ktoré chce ministerstvo obrany kúpiť.

„Je potrebné riešiť neúnosnú dopravnú situáciu na Poľnej. S cestou zaradenou v územnom pláne súhlasilo aj ministerstvo obrany. Ak pozemky odpredáme, stratíme nielen príležitosť rozvoja Poľnej ulice, ale aj možnosť vyjednávania v prípade Koniarne a nábrežia,“ argumentoval proti predaju poslanec Juraj Burgan (KDH), podpredseda územnoplánovacej a člen špeciálnej komisie pre Poľnú ulicu.

Koniareň a jej okolie je v rukách armády, a teda ministerstva obrany. Mestu ale končí nájomná zmluva, a hoci sa dlhodobo snaží o kúpu haly aj s pozemkami, armáda už viackrát deklarovala, že sídlo basketbalového klubu nepredá. Dokonca nemá záujem participovať ani na jej rekonštrukcii.

„Podľa mňa je predaj pozemkov v rozpore s územným plánom mesta a jeho záujmami. Stratíme priestor uvažovať o urbanistickom rozvoji ulice Poľná či Koniarne. Je to krátkozraké rozhodnutie, preto navrhujem stiahnuť materiál, počkať do volieb a s novým vedením ministerstva obrany sa možno bude dať dohodnúť,“ vyslovil sa proti predaju pozemkov Ján Kuráň (nezávislý).

Možno zrušia NATO

Primátor chce pozemky predať. Podľa neho ich mesto využiť nedokáže, pretože ministerstvo je vo vyjednávaniach neoblomné.

„Chcú nám dať peniaze za pozemky, lebo ich teraz majú. O rok ich už nemusia mať. Naše nie nemusia chápať ako naše silné postavenie pre vyjednávanie. Môžu to pokladať za vydieranie. Cesta popri Poľnej je vizionárstvo, ktoré pred dvadsiatimi rokmi navrhol Pavol Fischer, ale my musíme byť realisti. Aj preto, že nám končí nájomná zmluva s Koniarňou, tak by som bol opatrný. Pokiaľ je tam armáda, tak sa k tým pozemkom nedostaneme. Keď zanikne NATO, tak nám to predajú všetko,“ vysvetľoval poslancom pozadie argumentov o zámere novej cesty primátor Igor Čombor (nezávislý).

V areáli Považských kasární má sídlo aj časť jednotky NATO. Na pozemkoch mesta sú tam armádne stavby, ktoré však armáda ani mesto nemajú na liste vlastníctva.

„Za tie pozemky si môžeme podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta pýtať nájom 5-tisíc eur ročne. Za ďalší pozemok, ktorý armáda navrhuje od nás kúpiť už budúci rok, je to 10-tisíc eur ročne. Ak máme predajom získať jednorazovo 90-tisíc, prenájmom tie peniaze získame už za sedem rokov,“ argumentoval proti predaju poslanec Burgan.

Poslanci napokon o predaji na novembrovom zastupiteľstve nehlasovali. Opätovne zaviazali primátora otvoriť so súčasným vedením ministerstva obrany rokovania o predaji pozemkov, ale zároveň aj o výmene či podpísaní dlhodobého prenájmu Koniarne do rúk mesta. Výsledok má oznámiť na decembrovom rokovaní zastupiteľstva, kde budú poslanci zrejme opäť čeliť rozhodnutiu o predaji pozemkov.

Situácia sa opakuje

Na vlas rovnaký problém riešilo zastupiteľstvo aj pred štyrmi rokmi. Vtedy armáda požadovala 7 600 metrov štvorcových za 40 eur na meter štvorcový. Išlo o pozemky v areáli kasární, no blízko ulice Zarevúca, kde poslanci videli potenciál rozvoja ulice v smere od niekdajšej pôrodnice do mesta.

Vtedy opoziční poslanci preto argumentovali, aby mesto pozemky len tak nepredalo a primátor ich vlastníctvo využil na rokovania o výmene za iné pozemky v prospech mesta, najmä za budovu bývalej pôrodnice alebo Koniarne.

Igor Čombor aj vtedy predaj mestských pozemkov zastával a argumentoval, že mesto z pozemkov v kasárňach nemôže mať iný osoh ako peniaze. Väčšinu poslancov presvedčil a mesto tak získalo 303-tisíc eur.

Napriek tomu, že kúpu Koniarne aj bývalej pôrodnice si Čombor dal do volebného programu, tieto sa aj pre odmietavý postoj ministerstva a armády doteraz získať nepodarilo.

Žltým a červeným sú označené predmetné pozemky. Na spodu snímky vidieť ulice Zarevúca a Poľná. Zdroj – MsÚ.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 11/2019.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.