Ružomberok patrí medzi finančne najzdravšie mestá, radnica uvažuje nad úverom

Mesto má osem úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 5,5 milióna eur. Ide o jeden z najnižších dlhov slovenských miest.

Ružomberok je 15. finančne najstabilnejším mestom na Slovensku. Medzi 50 najväčšími samosprávami mu dokonca patrí 7. miesto. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) za rok 2018, do ktorej bolo zahrnutých všetkých 140 slovenských miest.

Na šesťstupňovej škále finančného zdravia dosiahlo mesto skóre 5,42 bodov. „Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje +4,41, čo je rovnaká hodnota, ako sme vyhodnotili pre mestá pred rokom,“ píše sa v analýze, ktorú vypracoval analytik INEKO Matej Tunega.

Ružomberok v roku 2018 dosiahol celkový dlh 1,9 % bežných príjmov. To znamená 15 eur na obyvateľa. Len pre porovnanie – najhoršie finančné zdravie má Myjava, ktorej celkový dlh presiahol 54 % bežných príjmov, najlepšie je na tom Svätý Jur s nulovým dlhom.

Z analýzy vyplýva, že nulový dlh mal v roku 2017 aj Ružomberok. Analytik Tunega ale upozornil, že Ministerstvo financií SR medzičasom rozšírilo okruh záväzkov, ktoré sa započítavajú do dlhu.

„Po novom pribudli niektoré položky, ktoré dosiaľ neboli brané do úvahy – ide napr. o položky: ostatné nebankové pôžičky, návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správy a najmä o časť úverov od ŠFRB – vo výške splátok úveru, ktorých úhrada nie je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,“ uvádza sa v analýze.

Rovnaké zdôvodnenie poskytol Ružomberskému magazínu aj hovorca primátora Viktor Mydlo. „Mesto Ružomberok si nevzalo žiaden nový úver. Dôvodom, prečo vo výsledkoch prieskumu INEKO má mesto dlh 15 eur na obyvateľa, je v zmenenej metodike zberu dát INEKO. V tomto roku sa na celkovom dlhu na obyvateľa podieľali aj úvery, ktoré máme zo ŠFRB, ktorých je osem. V roku 2017 sa tieto úvery do dlhu na obyvateľa nezarátavali,“ zdôvodnil Mydlo.

Ku koncu roka tak malo mesto v Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) negatívny zostatok 5 514 096,95 eur, ktoré musí splácať. „Všetky úvery sú uzatvorené na 30 rokov s jednopercentným úrokom,“ dodal Mydlo.

Viceprimátor Ján Bednárik je presvedčený, že v súčasnosti je dobrý čas na to, aby si mesto vzalo úver. „V tejto chvíli jednáme vo vedení mesta o možnosti vziať si úver, ktorým by sme dokázali pokryť niektoré potrebné investície,“ potvrdil Bednárik.

O aké konkrétne investície by malo ísť, radnica zatiaľ nechce hovoriť.

Ilustračné foto – Martin Buzna

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.