Ružomberok sa pripravuje na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 21 kusov techniky. Foto: Mesto Ružomberok

Ružomberská radnica sa bude v aktuálnej zimnej sezóne starať o údržbu viac ako 90 kilometrov ciest a 63 kilometrov chodníkov. Pre zabezpečenie prác v zmysle operačného plánu zimnej údržby je na tento účel vyčlenených z rozpočtu 380-tisíc eur.

Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 21 kusov techniky, posýpače, nakladače, traktory s radnicou, špeciálny posýpač na posyp chemickým materiálom, multikáry, nákladné vozidlá na odvoz snehu, stroje na údržbu parkovacích plôch či odpratanie snehu mimo plochy a vozidlo s nadstavbou na posyp na údržbu chodníkov a úzkych komunikácií. Práce bude samospráva zabezpečovať prostredníctvom zmluvného partnera Technických služieb Ružomberok.    

Údržba v zime sa okrem mesta týka aj prímestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole, ale aj Vlkolínca a areálu bývalého Texicomu. Viaceré z uvedených úsekov sa nachádza v kopcovitých terénoch, ktoré komplikujú zimnú údržbu. Okrem ciest a chodníkov sa udržiavajú aj schody a lavičky v celkovej dĺžke asi 3 400 metrov štvorcových a parkoviská v odhadovanej dĺžke viac ako 24-tisíc metrov štvorcových.

Problémy spôsobujú nesprávne zaparkované autá

Na ružomberské cesty a chodníky je pripravených 380 ton chemického posypového materiálu (posypovej soli) a 230 ton inertného materiálu – štrku. Podľa vývoja poveternostných podmienok budú zásoby priebežne dopĺňané. V prípade potreby je zmluvne zabezpečená aj dodávka piesku od producenta v Ružomberku. Do ručného čistenia počas zimnej údržby budú zapojení aj pracovníci menších obecných služieb v Ružomberku.

Najväčšie problémy ružomberskej samospráve počas zimných mesiacov spôsobujú zle zaparkované automobily, ktoré bránia pohybu a otáčaniu vozidiel zimnej údržby. Napokon to spôsobuje zdržanie či úplné vynechanie údržby konkrétnych úsekov.

Vodiči by mali ponechať voľný jazdný pruh pri obojsmernej komunikácii minimálne šesť metrov a pri jednosmernej komunikácii minimálne tri metre s ohľadom na šírkové rozmery mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu, kde šírka radlice je 3,2 metra a previs pred vozidlom až dva metre.

„Všetkých obyvateľov a vodičov prosíme o trpezlivosť a toleranciu. Počasie sa rýchlo mení, pri pohybe na cestách i chodníkoch sa treba prispôsobiť klimatickým podmienkam. V zimných mesiacoch, keď husto sneží a chodníky a cesty primŕzajú, treba viac ako inokedy dbať na svoju bezpečnosť. Zimné mechanizmy ani pracovníci v teréne nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by sme si to všetci želali,“ podotkol primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.

Prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou

Mesto i zmluvný partner budú vynakladať maximálne úsilie, aby bola zabezpečená plynulá cestná premávka a bezpečnosť na chodníkoch. Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov, pričom prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania.

„Najprv sa venujeme cestám prvého zásahu, kadiaľ prechádzajú linky mestskej hromadnej dopravy, hlavným zberným cestám a pešej zóne v centre mesta. Druhé v poradí sú cesty následného zásahu sú najmä úseky v rovinatom území s malou frekvenciou a krátke úseky ciest medzi križovatkami. Následne mechanizmy zimnej údržby čistia ostatné, menej dôležité cesty, chodníky a parkoviská,“ vysvetlil Juraj Hrnčiar, vedúci oddelenia údržby a správy majetku/budov na Mestskom úrade v Ružomberku.

Zmyslom zimnej údržby je zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti ciest a chodníkov. Zjazdnosťou sa v zmysle operačného plánu zimnej údržby i legislatívy rozumie taký stav, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému, stavebnému stavu komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam.

Schodnosť ciest určených pre chodcov je zas taký stav ciest, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Ružomberok na obdobie 2023/2024 nájdete TU.

Zdroj: Tlačová správa mesta Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.