Študenti Spojenej školy v Ružomberku majú maturitu za sebou

Foto: Spojená škola v Ružomberku
Maturanti začali tento týždeň internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť “skúšky dospelosti” sa na stredných školách koná v termíne od 23. mája do 10. júna.

V tých dňoch prežívajú žiaci končiacich ročníkov stredných škôl náročné dni. Od 23. mája do 10. júna skladajú ústne maturitné skúšky. V  Ružomberku maturovali v týchto dňoch študenti štátneho Gymnázia, Súkromného bilingválneho gymnázia, Školy umeleckého priemyslu i Spojenej školy. Maturitnú atmosféru sme zažili v poslednej z uvedených.

Maturovali hoteliéri i kozmetičky

Riaditeľ Július Bruncko povedal, že počas troch dní, od 23. do 25. mája pristúpilo u nich k ústnej maturite 32 žiakov. Ide o absolventov päťročného študijného odboru Hotelová akadémia, štvorročných odborov Manažment regionálneho cestovného ruchu, Styling a marketing i budúce kozmetičky. Skúšku z dospelosti skladali aj absolventi nadstavbového štúdia v odbore Vlasová kozmetika.

Písomnú časť skúšky v uplynulých týždňoch zvládli podľa vedenia školy všetci. Praktická maturita bola ešte v marci, ďalších 40 absolventov ukončí štúdium v rámci trojročných učebných odborov v júni.

„Príprava na maturitu aj v rámci online vyučovania bola, podľa mojej skúsenosti, dostatočná. Žiaci maturovali zo slovenského a cudzieho jazyka a odborných predmetov. Iba jeden žiak maturoval z matematiky, ale skúšku, vzhľadom na to, že bol sám, absolvoval na inej škole,“ vysvetlil J. Bruncko. Dodal, že na vysokú školu si nateraz podalo prihlášku približne dvadsať študentov. Prejavili záujem o pedagogický, umelecký smer i prácu v polícii.

Pred skúškou stres i obavy

Ronald Horváth z Lúčok študoval odbor Hotelová akadémia. Maturitu mal v čase nášho rozhovoru už úspešne za sebou, takže sa mu dýchalo voľnejšie. Skúšku z dospelosti skladal z angličtiny, slovenčiny a odborných predmetov. Pripravoval sa z ekonomiky, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov, účtovníctva i  náuke o nápojoch.

„Bol som pripravený tak päťdesiat na päťdesiat. Najviac pripravený som sa cítil z angličtiny, tá mi išla celých päť rokov. Ani slovenského jazyka som sa nebál, pretože je to náš materinský jazyk. Najviac som sa obával odborných predmetov, ale moje obavy boli zbytočné,“ konštatuje Ronald.

Ronald Horváth má už prácu istú. Bude kuchárom v Kúpeľoch Lúčky. Foto: Lívia Dvorská

Mal šťastie, vedel iba päť otázok a práve jednu z nich si vytiahol. Angličtinu zvládol na výbornú, z ostatných predmetov dostal trojku. Priznáva, že pred maturitou mal stres a obavy. Tie boli, našťastie, horšie ako skutočnosť. Po ukončené školy si už prácu hľadať nemusí. Zamestnanie má isté, dokonca v blízkosti bydliska. Bude kuchárom v Kúpeľoch Lúčky, kde už teraz pracuje ako brigádnik.

Medzi spokojnými študentami sme stretli aj sklamaného mladého muža. Nechcel prezradiť svoje meno a nebolo mu ani veľmi do reči. Neurobil maturitnú skúšku z angličtiny, a tak musí prísť na opravnú skúšku v inom termíne.

S ambíciami študovať na univerzite alebo práca v zahraničí

Veronika Tomová z Liptovského Mikuláša je absolventka trojročného učebného odboru Kaderník a následne dvojročného nadstavbového štúdia  v odbore Vlasová kozmetika. Okrem slovenčiny a angličtiny maturovala z odborných predmetov vlasová a pleťová kozmetika, ekonomika, psychológia práce a trhu, právna náuka i manažment.

Povedala nám, že na maturitu sa pripravovala priebežne počas celého školského roka. „Učitelia sa nám snažili pomáhať a pripraviť nás, napríklad  priebežnými písomkami. Najväčšia príprava u mňa bola počas akademického týždňa,“ povedala Veronika. Prezradila, že z maturity mala veľký strach, hlavne zo slovenčiny. „Hoci som si vytiahla tému, ktorú som nechcela, nakoniec som to zvládla na dvojku. Naopak, z angličtiny som si vytiahla to, čo som chcela, takže to bolo super,“ konštatovala Veronika.

Veronika Tomová mala byť pôvodne kaderníčka, avšak študovať chce ďalej psychológiu. Foto: Lívia Dvorská

V čase rozhovoru ešte čakala na odpoveď z odborných predmetov. Po škole chce ísť na vysokú školu a stať sa psychologičkou. Zanedlho ju čakajú prijímacie skúšky na univerzitu v Trnave. Odbor je síce iný ako pôvodne vyštudovala, ale skúsenosti a zručnosti zo Spojenej školy v Ružomberku vie uplatniť v bežnom živote aj popri inej práci. Ak by ju neprijali na vysokú školu, chce odísť za prácou do zahraničia.

Školský psychológ ako podpora

Morálnu podporu robila maturantom psychologička Veronika Luptáková, ktorá pôsobí v škole druhý rok. Pracuje nielen so žiakmi – jednotlivcami, ale s celými triednymi kolektívami. Okrem inej činnosti sa venuje aj preventívnym aktivitám či udomácneniu sa prvákov v novom školskom prostredí.

„Snažím sa promptne reagovať na dopyt, čo práve treba riešiť. Obrátili sa na mňa aj maturanti v súvislosti so stresom z maturity. Väčšinou išlo o jednorázové konzultácie ako tento stres odbúrať a pracovať s ním. Niekoľko žiakov sa prišlo poradiť v súvislosti s kariérou, ich najčastejšie otázky smerovali, kam pôjdu po škole,“ hovorí V. Luptáková.

Počas maturít robila morálnu podporu študentom školská psychologička Veronika Luptáková. Foto: Lívia Dvorská

Na nerušený priebeh maturít dohliadala predsedníčka maturitnej komisie Milena Pekarová. Maturitné skúšky podľa nej prebehli štandardne. Ako vyučujúca na susednej Obchodnej akadémii nevidí rozdiel v príprave žiakov pred pár rokmi a teraz. „Vždy sa nájdu aj zodpovední žiaci, aj takí, ktorí sa vyhovárajú na rôzne okolnosti,“ konštatovala.

Zástupkyňa školy Katarína Švidroňová s ňou súhlasila. Povedala, že učitelia si aj v rámci online prípravy odviedli prácu dobre. „Pre všetkých to bolo náročné, ale žiadne predmety sme nerušili, ani sme neuberali hodiny. Učili sme podľa normálneho rozvrhu. To, ako sa ktorý žiak pripravoval, sme už ovplyvniť nemohli.“

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Vyštudovala som publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Vyše dvadsať rokov pôsobím v médiách ako redaktorka a manažérka marketingu. V poslednom období pomáham klientom zviditeľniť sa v online svete, cez digitálny marketing. Najviac je pre mňa moja rodina. Vychutnám si chvíle pri dobrej a voňavej káve či knihe. Snažím sa čo najviac hýbať, mám rada bicyklovanie, turistiku a beh na lyžiach.