V Hrabovskej doline začnú stavať cyklistický chodník

Ak pôjde všetko podľa plánov, budúci rok by mohli cyklisti oprášiť svojich tátošov na novom cyklochodníku.


Blížiace sa stavebné práce signalizuje aj výrub stromov v smere do Hrabova. Práve od kruhového objazdu povedie po ľavej strane vyše kilometer dlhý a dva a pol metre široký chodník až po korunu hrádze vodnej nádrže v Hrabove. Tesne za záchytným parkoviskom sa napojí na existujúcu cestičku zo štrkodrvy.

Víťaz verejného obstarávania je už známy, investičná akcia je pripravená na realizáciu. Mesto už čaká na posledné rozhodnutia povoľujúcich orgánov. „Hneď, ako sa personálne doplní pracovná pozícia stavebný dozor na investičnom oddelení, môže si zhotoviteľ prevziať stavenisko,“ konkretizuje štádium projektu hovorca mesta Viktor Mydlo.

Po prevzatí staveniska musí zhotoviteľ stavbu dokončiť do siedmich mesiacov. Za chodník prioritne určený pre cyklistov mesto zaplatí 422-tisíc eur. Ide o riadne odsúhlasenú investíciu v rozpočte mesta pre rok 2019.

Aktuálny investičný plán ráta aj s viac ako 33-tisíc eurami na projektové dokumentácie pre ďalšie cyklotrasy. Jedna od železničnej stanice ku Katolíckej univerzite po nábreží Váhu, druhá od železničnej stanice po zápalkáreň popri Revúcej. Ďalšia plánovaná vedie od vlakovej stanice po zápalkáreň, ale pozdĺž Korytníckej železnice.

Plán realizácie tieto cyklotrasy zatiaľ nemajú. „Vzhľadom na rozsah akcie sú cyklotrasy rozčlenené do etáp, pričom každá je v inom štádiu rozpracovanosti. Momentálne prebiehajú projektové prípravy, povoľovacie procesy ako aj majetkovo-právne úkony, bez ktorých nemôže dôjsť k povoľovaniu,“ približuje Mydlo.

Titulná fotografia – trasovanie cyklochodnika v Hrabovskej doline. Zdroj – Útvar hlavného architekta. 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.