V Liptovskom múzeu otvorili renovovanú knižnicu

Ilustračná fotografia. Zdroj: Liptovské múzeum

Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja a Liptovského múzea otvorili v utorok 13. februára renovovanú knižnicu. Stalo sa tak po šiestich mesiacoch od odovzdania staviteľom.

Rekonštrukcia knižnice Liptovského múzea bola súčasťou projektu Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea, ktorého cieľom bolo upraviť priestory knižničného fondu, vybudovanie toaliet pre imobilných návštevníkov, debarierizácia vybraných priestorov a realizácia technických zariadení pre zlepšenie úrovne hygienických štandardov pre prípady potreby aplikácie protipandemických opatrení.

Spomedzi všetky ciele najkomplexnejším bola rekonštrukcia priestorov knižnice Liptovského múzea, v rámci ktorej postupne došlo k výmene elektrických rozvodov a výmene elektronického zabezpečovacieho systému, k výmene svetelných zdrojov, inštalovaná bola nová vzduchotechnika, ktorá knižným zväzkom zabezpečí konštantné atmosférické podmienky.

Rekonštrukcia obsahovala aj výmenu pôvodnej parketovej podlahy za protišmykovú, v ktorej boli inštalované pohyblivé a statické knižné regály. V suterénových priestoroch knižnice boli navrhnuté pohyblivé regály, ktoré svojou štruktúrou zvyšujú ukladaciu kapacitu.

Zvýšenie komfortu

Projektanti novej knižnice mysleli aj na komfort pracovníkov aj návštevníkov múzea. Na medzipodeste schodiska knižnice vzniklo študijné pracovisko, ktoré bude slúžiť na prehliadanie kníh s možnosťou on-line prehliadania. Pre potreby návštevníkov s problémami pohybového aparátu zabezpečilo Liptovské múzeum technológiu, tzv. schodolez, ktorá eliminuje fyzickú bariéru medzi vestibulom múzea a knižnicou (päť schodov).

V prípade potreby využitia toalety obsahovala modernizácia priestorov sídelnej budovy aj vybudovanie WC pre imobilných návštevníkov. Hygienické priestory vznikli na treťom poschodí, kam návštevníkov bezbariérovo dopraví výťah.

Projekt modernizácie knižnice Liptovského múzea bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu IROP v sume 199 975 eur.

Knižnica Liptovského múzea je odbornou knižnicou, ktorá sa zameriava na zbierkotvornú činnosť regionálnych tlačí, publikácií a periodík. Vo svojom fonde má viac než 25 000 zväzov, medzi ktorými je možné nájsť publikácie vydané počas existencie Rakúsko-Uhorska až po aktuálne vydania. Vznikla ako súčasť Liptovského múzea. Od vzniku sídelnej budovy Liptovského múzea v 30. rokoch 20. storočia neboli priestory odbornej knižnice významne renovované.

Fotogaléria

Zdroj: TS Liptovské múzeum

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.