V Ružomberku plánujú dve nové okružné križovatky

Mesto Ružomberok chce zrekonštruovať Legerského vilu na Námestí A. Hlinku. Foto: archív redakcie
Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Ružomberku poslanci schválili aj zmeny plánu investičnej výstavby v meste pre rok 2023. Pribudli tam výdavky na projekty dvoch nových okružných križovatiek či rekonštrukciu Legerského vily.

Informatívnu správu Plán investičnej výstavby pre rok 2023 predkladal Ing. Jozef Ondrejka, vedúci oddelenia investícií Mestského úradu (MsÚ) v Ružomberku. V investičnom pláne je pre rok 2023 schválených 32 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 528 030 eur. Z nich je 28 projektových dokumentácií a 4 realizácie.

„Z celkového počtu 32 akcií v projektovej aj realizačnej časti prebieha v súčasnosti 24 investičných akcií a jedna akcia je už zrealizovaná. Ku koncu máju bolo čerpanie z rozpočtu vo výške 14 494,34 eur. K dnešnému dňu je to už vyše 50-tisíc eur,“ aktualizoval informácie predkladateľ.

Mesto chce zrekonštruovať Legerského vilu

V rámci bodu Zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2023 vedenie mesta rozhodlo, že do Investičného plánu pre rok 2023 (IP 2023) budú zaradené aj projektové dokumentácie (PD) na dve nové okružné križovatky.

Jedna okružná križovatka sa bude projektovať na ulici Riadok a ul. Zarevúca (pred mostom cez Revúcu pri bývalom hoteli Savoy). Druhá okružná križovatka by mala vzniknúť v mestskej časti Černová na križovaní ulíc Kľačno, Čutkovská a Čremošná.

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Legerského vily sa vypracuje preto, lebo mesto má v pláne požiadať o finančné prostriedky na túto rekonštrukciu z Fondu obnovy historických a pamiatkovo chránených budov. „Po pridelení tohto finančného príspevku budú preplatené aj financie za projektovú dokumentáciu,“ vysvetlil Ondrejka.

Mesto Ružomberok sa v roku 2019 stalo 100-percentným vlastníkov Legerského vily, ktorá stojí pri budove radnice na Námestí A. Hlinku. Vo viac ako 110-ročnom rozsiahlom objekte so záhradou a unikátnou polohou plánovalo bývalé vedenie mesta zriadiť novú mestskú galériu.

Mesto plánuje odkúpiť Legerského vilu

Na dofinancovanie akcií použijú aj prostriedky od Mondi SCP

Ďalej do IP 2023 zaradili aj realizačné akcie. Na akciu Rekonštrukcia WC a šatní MŠ Hrabovská cesta mesto už dostalo z Úradu vlády SR 30 000 eur. „Vysúťažená cena dodávateľa stavby je ale vyššia, preto 10-tisíc eur na túto akciu bude riešených z finančného príspevku od spoločnosti Mondi SCP,“ doplnil vedúci oddelenia investícií MsÚ.

Podobne aj dve ďalšie akcie Revitalizácia územia Kalvárie a Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná – II. etapa budú dofinancované z prostriedkov dotácie pre mesto Ružomberok od spoločnosti Mondi SCP, a. s., Ružomberok.

Ešte pred hlasovaním vyzval MsZ primátor mesta Ľubomír  Kubáň: „Žiadam poslancov za jednotlivé volebné obvody, aby ste sa stretli a určili si priority. Na jeseň sa zídeme a budeme preberať jednotlivé strategické projekty aj s členmi komisie pre územný rozvoj. Mesto treba reštartovať tiež vo výstavbe bytových domov, ale aj v iných oblastiach.“

Celkový dopad na mestskú kasu predstavuje navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 208.432 eur. Za uvedené zmeny napokon hlasovalo všetkých 18 prítomných poslancov.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.