V Žilinskom kraji zmaturovalo viac ako 5000 žiakov stredných škôl

V Žilinskom kraji v školskom roku 2023/2024 maturovalo 5 712 žiakov, z toho 4 292 žiakov navštevuje školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na gymnáziách vo všetkých okresoch Žilinského kraja maturovalo v predchádzajúcich týždňoch na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 1 029 žiakov (celkovo v rámci kraja 1 885 žiakov). RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prešlo maturitami 3 116 žiakov (v celom kraji 3594 žiakov). Na školách umeleckého priemyslu v zriaďovaných krajom dosahuje počet maturantov 52 (celkovo v kraji 124). Na Strednej športovej škole zriaďovanej ŽSK zmaturovalo 59 žiakov, na konzervatóriu v pôsobnosti krajskej samosprávy 36 a celkovo v rámci kraja 50 žiakov.

Všetkým, ktorí úspešne zmaturovali srdečne gratulujem. Majú za sebou dôležitú etapu prípravy na život a verím, že štúdium na našich stredných školách bolo pre nich nezabudnuteľné nielen z pohľadu nadobudnutých vedomostí, ale aj priateľstiev, ktoré verím, zotrvajú aj v priebehu ďalších rokov,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

„Maturitou žije vždy celá škola, preto chcem poďakovať i všetkých pedagógom, ktorí pripravovali končiacich študentov na záverečné skúšky, maturity  a venovali im svoj čas aj nad rámec vyučovacích hodín,“ dodala Jurinová.

Župa pokračuje v rekonštrukcii škôl

Krajská samospráva v predchádzajúcom období dokončila zateplenie Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Námestove a stavebnými úpravami (nadstavba učební, prístavba) prešla aj SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš.

Počas letných prázdnin sa budú rekonštruovať tieto objekty: SOŠ obchodu a služieb Martin (stavebné úpravy a prestavba strediska odbornej praxe), SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne (stavebné úpravy a modernizácia telocvične), Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši (stavebné úpravy objektu školy – I. etapa), Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši (stavebné úpravy objektu školy – I. etapa), SOŠ elektrotechnická Žilina (nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy), SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto (stavebné úpravy školy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien), SOŠ podnikania a služieb Námestovo (zníženie energetickej náročnosti objektu).

„Záleží nám na tom aby sa pedagógovia aj žiaci cítili v školskom prostredí príjemne. Preto budeme počas letných prázdnin pokračovať v rekonštrukciách a úpravách, ktorými skvalitníme výučbový proces, ale aj energetickú náročnosť školských zariadení,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.