Vláda schválila 15 miliónov eur pre Ružomberok a okolie

Na financovanie výstavby úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pôjde takmer 14 miliónov eur. Foto: ndsas.sk
Vláda SR rozhodla o využití nevyčerpaných kapitálových výdavkov na dofinancovanie úseku D1 Hubová – Ivachnová a na opravu štátnej cesty 1/59 v Ružomberku.

Rokovanie 19. schôdze Vlády SR, ktoré sa uskutočnilo v stredu 11. októbra v Bratislave, prinieslo dobré správy pre mesto i okres Ružomberok. Úradnícka vláda súhlasila so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v rámci kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky(MD SR). Účel použitia výdavkov z minulých rokov môže zmeniť len vláda SR.

V záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov MD SR navrhlo zmeniť účel použitia časti finančných prostriedkov na kapitálové výdavky aj do programu 053 Cestná infraštruktúra, prvku 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR) vo výške 13 992 355,89 eur na financovanie projektu D1 Hubová – Ivachnová II. fáza z dôvodu akcelerácie výkonov na predmetnom projekte.

„Investičný plán Národnej diaľničnej spoločnosti na rok 2023, vzhľadom na aktuálny stav na stavbe D1 Hubová–Ivachnová II. fáza, nepredpokladal tak výrazné čerpanie výdavkov, k akému vzhľadom na významný postup stavebných prác prišlo,“ uvádza vládny materiál.

Ochrana estakády pri Liskovej

Vo schválenom dokumente vlády SR je tiež uvedené, že v súčasnosti sa realizujú stabilitné opatrenia F – ochrana estakády realizovanej v rámci SO 101-00 v katastrálnom území Liskovej.

D1 Hubová – Ivachnová je fázovaným projektom, kde I. fáza bola financovaná z Operačného programu Doprava a II. fáza je financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Aj napriek skutočnosti, že projekt nie je reálne v plnom rozsahu financovaný z prostriedkov OPII, je potrebné v rámci tohto operačného programu ukončiť projekt a odovzdať ho do užívania.

„Na stavbe boli zahájené práce na stabilitných opatreniach H, ktoré ochraňujú ďalšie časti diaľnice pred zosuvmi. Intenzívne sú aj práce v tuneli, najmä na budovaní sekundárneho ostenia a odvodnení tunela. Realizujú sa práce na konštrukčných vrstvách vozovky na viacerých častiach úseku diaľnice. Finančné prostriedky budú teda použité na dofinancovanie významného stavebného progresu v roku 2023,“ píše sa v zdôvodnení.

Veľkoplošná oprava cesty v meste Ružomberok

Vláda vyčlenila aj 10 miliónov eur na veľkoplošné opravy ciest I. triedy, ktoré sú majetkom štátu v správe SSC. V zozname veľkoplošných opráv, ktoré sa z tohto balíka budú financovať, sa nachádza aj mesto Ružomberok.

Slovenská správa ciest (SSC) bude mať k dispozícii aj 1 037 628,84 eur na veľkoplošnú opravu štátnej cesty I/59 v Ružomberku. Presnejšie pôjde o úsek južne od križovatky pri Supre na Bystrickej ceste.

Navýšenie bežných výdavkov na financovanie veľkoplošných opráv ciest I. triedy v celej SR súvisí s potrebou financovať samotnú realizáciu projektov, ako aj s nárastom cien energií a stavebných materiálov, v zmysle podmienok Rámcovej dohody „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC“, v ktorej je upravená zmluvná valorizácia na základe indexu cien zverejňovaného Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR).

„Nárast cien na základe ŠÚ SR medzi rokmi 2020 a 2021 bol 2,8 %, medzi rokmi 2021 a 2022 bol stanovený na úroveň 7 percent a medzi rokmi 2022 a 2023 bol stanovený na úroveň 19,8 %, t. j. v súčasnosti uplatňovaný index je 29,55 % na zazmluvnené ceny z roku 2020,“ uvádza sa v predloženej správe.

Veľkoplošná oprava hlavného ťahu cez Ružomberok sa skončila

Zdroj: Úrad vlády SR

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.