Vlkolínec má novú expozíciu zameranú na dejiny vyučovania

Pohľad na domy vo Vlkolínci. Foto: redakcia
Nachádza sa v tamojšej historickej budove bývalej školy z 19. storočia. Približuje repliky dobových lavíc, školské pomôcky, plagáty i starý školský poriadok, ktorý museli deti vo Vlkolínci dodržiavať.

Dejiny školstva a vyučovania v podhorskej osade Vlkolínec pri Ružomberku, ktorá je pamiatkou UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru), približuje nová expozícia. Nachádza sa v tamojšej historickej budove bývalej školy, postavenej v 19. storočí.

„Vidíme tu repliky dobových lavíc, školské pomôcky, plagáty. Okrem toho i starý školský poriadok, ktorý museli deti vo Vlkolínci dodržiavať. K zaujímavostiam patrí aj fotografia Andreja Hlinku, ktorý sem veľakrát chodieval na prechádzky,” vysvetlil historik Štefan Dvorský.

V škole sa vyučovalo do roku 1966

V 18. a 19. storočí bola ľudová škola v drevenici uprostred dediny, neskôr s rastúcou populáciou detí, dalo mesto Ružomberok, za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie, postaviť murovanú školu – jednotriedku, s povinnou 6-ročnou dochádzkou a jedným učiteľom. Školu zväčša viedol jeden učiteľ, ale boli to aj manželské páry, ktoré si vypomáhali pri vyučovaní. „Máme aj ukážku triednej knihy z roku 1932, vtedy sem chodilo 27 detí,” doplnil Dvorský.

Po vzniku I. Československej republiky roku 1918 platil nový školský zákon o povinnej 8-ročnej dochádzke (pôsobil tu ako učiteľ, i Jozef Májek, ktorý padol v Španielsku, v roku 1936 ako interbrigadista vo veku 25 rokov), v súčasnosti je v budove školy zriadená Galéria ľudového umenia. Dnešné deti z Vlkolínca navštevujú základné školy v meste Ružomberok.

Dvorský dodal, že v budove sa vyučovalo do roku 1966. Po druhej svetovej vojne sa počet obyvateľov Vlkolínca postupne znižoval a klesol aj počet žiakov, ktorí ju navštevovali. „Škola bola napokon zavretá z dôvodu, že tu ostalo len šesť školopovinných detí,” priblížil historik.

Jedinečný Vlkolínec

Malá podhorská osada každoročne priťahuje množstvo turistov a návštevníkov. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec je unikátnym a neopakovateľným miestom, ktoré treba navštíviť a zažiť. Ideálne s rodinou a deťmi. Vlkolínec v roku 1993 zapísali do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Osada sa prvýkrát spomína v roku 1376. Nie je narušená novou výstavbou a predstavuje unikátny urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb. Vlkolínec je typickým príkladom dvojradovej ulicovky s dlhými dvormi. Osada sa približne v strede rozdeľuje na dve ulice. K chráneným objektom  osady patrí 45 dreveníc s hospodárskymi dvormi. Väčšinou ide o trojpriestorové domy so vstupným pitvorom v strede.

Väčšina objektov v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Vlkolínec je obývaná a návštevník sa musí uspokojiť len s pohľadom na ich exteriér. Stredom obce preteká potok terasovite regulovaný drevenými žľabovými prietokmi, ktorý spolu s okolitým prírodným prostredím s terasovitými poľami a senníkmi umocňuje pôsobivú scenériu tohto klenotu slovenskej ľudovej architektúry.

Vlkolínec oslavuje, pripravených je vyše tristo podujatí

Zdroj: teraz.sk, vlkolinec.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.