Výberová komisia opäť udelila titul Majster zväzu slovenských fotografov

V Liptovskom múzeu otvorili v sobotu 44. ročník výstavy členov Zväzu slovenských fotografov (ZSF). Súčasťou výstavy sú aj fotografie z medzinárodného Tatranského mapového okruhu TAMAPO.

Fotografický talent ukázalo verejnosti 112 autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny a Maďarska. Porota držala v rukách 629 fotografií. Nakoniec z nich vybrala 230 najlepších záberov a udelila 13 cien.

„ZSF sa tak ako každý rok, podujal na to, aby z nádherných diel slovenských fotografov, aj tentokrát predstavil to najlepšie. Milovníci umenia sa s údivom zastavujú pri jednotlivých vystavených fotografiách, aby sa pokúsili za zobrazeným svetom nájsť a spoznať aj samotného autora,“ píše v príhovore pre verejnosť prezident Národnej asociácie maďarského zväzu umeleckej fotografie Imre Horváth, ktorý bol zároveň predseda poroty.

Súťažné fotografie hodnotili aj predsedníčka Zväzu českých fotografov (SČF) Věra Matějů, Predseda ZSF Ružomberok Ľubomír Schmida a člen ZSF Teodor Nagy.

Špeciálna téma

Fotografi súťažili v dvoch kategóriách. Prvá bola voľná téma, v ktorej dominovali krajinárska fotografia, zátišia, portréty, ale aj architektúra, či športová a cestopisná fotografia. Druhou kategóriou bola špeciálna téma s názvom Čiernobiela krajina.

Za úspešnú fotografickú tvorbu udelila výberová komisia fotografický titul Majster ZSF Ladislavovi Weberovi z Novej Dubnice. Podľa predsedu ZSF ide o najvyšší titul z hľadiska tvorby a každý člen, ktorý ho získa, má právo si titul uvádzať za svojím menom.

„Naši členovia, ktorí sú aktívni už niekoľko rokov a zapájajú sa do výstav, môžu požiadať o titul, ktorý autorom udeľujeme každoročne. Odborná porota ohodnotí ich práce a zhodne sa na jednom mene,“ opisuje proces výberu mena predseda ZSF Ľubomír Schmida.

Vernisáž fotografií v Liptovskom múzeu. Foto – autorka.

Čestné uznanie v kategórii Čiernobiela krajina získala fotografia Martina Purtza z Popradu, Mariána Baláža z Ružomberka a hlavnú cenu získal Martin Sprušanský z Liptovského Mikuláša. V tejto kategórií udelili aj maďarskí fotografi cenu MAFOSZ Michalovi Malachovskému. V hlavnej kategórií boli ocenení Pavol Sedliak, Otto Jirka a Martin Sprušanský. Cenu SČF získala Mária Škútová a cenu MAFOSZ Patrik Minár. Cenu primátora mesta získala fotografia Zrkadlenie, ktorú zachytil Jozef Pelach. Na prvých troch miestach sa umiestnili fotografie od Františka Trusu, Petra Kralovenského a Jána Zahornackého.

Najviac bodov získal fotoklub organizátora

Výstavu si budú môcť milovníci fotografovania pozrieť okrem Ružomberka aj v ďalších piatich mestách. Okrem Komárna, Zvolena, Košíc a Považskej Bystrice bude pre verejnosť prístupná aj v Prahe. V Liptovskom múzeu bude na vrchnom poschodí až do 1. septembra.

„Tohtoročný súťažný materiál charakterizovala mimoriadna rozmanitosť. Medzi fotografiami boli také, ktoré si svoju cestu ešte len hľadajú, ale aj také, ktoré možno právom označiť za vyzreté,“ opisuje súťažné fotografie predseda poroty Imre Horváth.

Niektorí autori sa podľa neho riadili klasickými pravidlami fotografovania, iní používali rôzne techniky úprav ako solarizáciu, izohéliu či montáž.

Do 6. ročníka medzinárodného Tatranského mapového okruhu TAMAPO sa zapojilo 20 fotoklubov zo Slovenska a Českej republiky. V anonymnom hodnotení fotoklubov a jednotlivých fotografií získala najviac bodov kolekcia fotografií Fotoklub pri ZSF Ružomberok. Na druhom mieste sa umiestnil FK Fotokompost Domažlice a tretie miesto získal Fotoklub pri Liptovskom kultúrnom stredisku Liptovský Mikuláš.

Hodnotili sa aj jednotlivci. Zoznam ocenených nájdete na stránke ZSF.

Anna Zábojníková

Otvorenie výstavy a oceňovanie najlepších. Zľava predseda ZSF Ľubomír Schmida, primátor Igor Čombor, kurátor a historik Liptovského múzea Karol Dzuriak a zástupca primátora Michal Lazár.


Fotografie: autorka

 

 

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.