Výstavba obchvatu Ružomberka na D1 sa predražuje

Ilustračné foto pripravovanej diaľnice D1 Hubová - Ivachnová. Zdroj: NDS
Stavebné náklady na úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová narástli skoro o sto miliónov eur. Stavebné práce by sa mali dokončiť koncom roka 2024.

Stavebné náklady na šesť rokov meškajúci liptovský úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová  sa po novej úprave aktuálne vyšplhali takmer na 320 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Cena stále rozostavaného 15-kilometrového obchvatu Ružomberka, vrátane 3,6-kilometrového tunela Čebrať, po deviatich rokoch od začiatku výstavby narástla z pôvodných 227 miliónov eur bez DPH zhruba o 40 percent. Rozdiel doteraz predstavuje 93 miliónov eur.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., informovala o zatiaľ ostatnej zmene zmluvnej ceny stavby vo výške 5,4 milióna eur. Dôvodom sú stabilizačné opatrenia a odvodnenie svahu na časti úseku v dĺžke zhruba tristo metrov. Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o úprave vo Vestníku verejného obstarávania, resp. pokynu na zmenu č. 126 v Centrálnom registri zmlúv.

Opatrenia kvôli stabilite, stavbu museli preprojektovať

„V rámci týchto opatrení sa budú realizovať horná pilótová stena, dolná pilótová stena, kotevné prahy s trvalými pramenicovými kotvami, drenážne rebrá pre odvodnenie svahu, kanalizácia pre odvod zachytenej vody,“ informovala NDS.

Opatrenia vyplynuli z analýzy geotechnických rizík, výsledkov geologického monitoringu a konceptu stabilitných opatrení, ktoré majú zabezpečiť lokálnu stabilitu telesa diaľnice. Pre zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať, zmeniť trasu a predĺžiť tunel.

To malo vplyv na predĺženie lehoty výstavby aj na zvýšenie zmluvnej ceny, medzitým sa výrazne zvýšili ceny stavebných materiálov a prác. Zmluvná cena po uzavretí dodatkov k zmluve vzrástla priebežne najprv takmer na 290 miliónov eur a následne zatiaľ na 314 miliónov eur bez DPH.

Diaľničiari uviedli, že v čase vyhlásenia verejného obstarávania koncom roka 2011 nemohli predvídať, že pre vplyvy aktívnych a potenciálnych zosuvov budú potrebné spomínané opatrenia na stabilizovanie a odvodnenie svahu. Tie boli posúdené v rámci procesov vplyvov na životné prostredie (štúdia EIA) novej zmenenej trasy D1 až počas realizácie výstavby.

Sedemročný posun finalizácie

Stavbu D1 Hubová – Ivachnová mali dokončiť pôvodne v roku 2017. Pre zosuv a zmenu trasy aj predĺženie tunela Čebrať boli práce pozastavené, hrozil dokonca odchod stavbárov, čo výstavbu výrazne predĺžilo a predražilo. Podľa informácií z kontrolného dňa na stavbe v júni tohto roku úsek by mal byť stavebne dokončený v roku 2024.

Nový minister dopravy Pavol Lančarič počas kontrolného dňa pri ďalšom úseku severnej D1 Višňové  – Dubná skala povedal, že treba mať realistický pohľad na termín ukončenia tejto stavby. „Pravdepodobne sa to ešte do roku 2024 nedokončí, ale sa to presiahne až do 2025,” oznámil minister dopravy.

Dokončiť diaľničný ťah v dolnom Liptove, ktorý má zabezpečiť aj obchvat Ružomberka a odbremeniť dopravu je veľmi náročné, najmä pre zosuvné územie. „Jedna vrstva asfaltu je dokončená, v tejto časti je to zložitejšie, je potrebné dokončiť mostnú konštrukciu. V tomto roku chceme zrealizovať ľavý most a v ďalšom pravý,” povedal riaditeľ stavby Ondřej Tomek.

„Keď je človek dolu v Ružomberku, nevidí ani jedno percento, čo je urobené a myslím, že je urobené veľa,” vyhlásil Lančarič. „Partner, s ktorým pracujeme na tejto stavbe, je korektný a zatiaľ sme sa na všetkom dohodli,” potvrdil Vladimír Jacko, generálny riaditeľ NDS.

Úsek Višňové  – Dubná skala aj úsek Ivachnová – Hubová chcú otvoriť naraz. „Keď zoženieme takú dlhú pásku, radi by sme to otvorili spolu,” zažartoval Jacko, ktorý po rokovaní vlani na jeseň v Ružomberku pripustil aj možnosť, že úseky odovzdajú do prevádzky aj po etapách.

Po prerazení druhej rúry sa rozbehli práce na betonáži

Tunel Čebrať na rozostavanom úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová dosiahol ďalší míľnik v polovici februára tohto roku, keď stavbári prerazili aj druhú, severnú rúru. Podľa NDS z hľadiska postupu prác išlo o dôležitý moment, kedy každá tunelová rúra bude mať zabezpečený samostatný prístup z oboch portálov.

Zvýšila sa tak obsluha jednotlivých pracovísk v tuneli, čím sa urýchlia práce najmä pri betonáži sekundárneho ostenia. Ako diaľničiari vtedy informovali, naplno sa už rozbehli práce na betonáži sekundárneho ostenia v oboch tunelových rúrach. Po dokončení budú realizovať hĺbené časti tunela, portálové objekty, chodníky, odvodnenie a samotnú vozovku tunela.

„Z 3,6-kilometrového tunela sa odťažilo takmer 380-tisíc kubických metrov zeminy. Tunel je navrhnutý na rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Po dokončení bude súčasťou takmer 15-kilometrového diaľničného úseku, ktorý je súčasťou prepojenia západnej a východnej metropoly Slovenska diaľnicou D1 a bude tvoriť obchvat mesta Ružomberok,“ uviedla Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS.

Dve jednosmerné tunelové rúry

Práce prebiehajú najmä v tunelových rúrach, na základových pásoch a ostení. Nasledovať budú práce na dokončovaní stavebnej časti a na technologickej časti tunela. „Okrem samotného tunela prebiehajú práce aj na ostatných častiach úseku, robia sa stabilizačné opatrenia, realizujú sa práce na mostných príslušenstvách či na oporných múroch,“ priblížila hovorkyňa.

Tunel cez vrch Čebrať bude mať dve jednosmerné tunelové rúry, v každej z nich budú dva jazdné pruhy so šírkou 3,5 metra. Súčasťou budú aj núdzové chodníky lemujúce obe strany každej z rúr v šírke jedného metra.

Výška tunela Čebrať bude 4,8 metra, nad chodníkmi 2,2 metra. Dve rúry budú spájať priečne prepojenia, ktorých bude celkovo 14. Podľa štúdií v tuneli bude očakávaná dopravná intenzita na úrovni približne 20-tisíc áut denne, z toho pätinu by mala tvoriť nákladná doprava.

Mosty, križovatky a samotný tunel

Zhotoviteľom stavby je združenie stavebných spoločností OHLA ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s. Takmer 15-kilometrový diaľničný ťah tvorí celkovo 235 stavebných objektov. Zahŕňa napríklad 19 mostov v dĺžke takmer 4 kilometre, tri križovatky, jedno odpočívadlo a samotný tunel Čebrať. Súčasťou stavby sú aj zárubné a oporné múry a 7,5 kilometra protihlukových stien.

Úsek liptovskej diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, kde bude napojený na cestu prvej triedy I/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a obcou Hrboltová, za ktorou vchádza do tunela a pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka z neho vychádza.

Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po približne pätnástich kilometroch sa nový úsek D1 na svojom konci pri Ivachnovej plynule napojí na diaľnicu smerujúcu do Košíc.

Dokončenie úseku liptovskej diaľnice má nový termín

Zdroj: webnoviny.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.