Zastupiteľstvo opäť diskutovalo o zásahoch do vysielania mestskej televízie

Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku Ján Pavlík priznal, že vstupoval redakcii Mestskej televízie Ružomberok do pripravovaných reportáží.

Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci Patrik Habo (Klub nezávislých poslancov) a Ján Kuráň (Za slušný Ružomberok) otvorili tému opakujúceho sa zasahovania do spravodajstva Mestskej televízie Ružomberok (MTR).

Namiesto reportáže len krátka správa

Posledný zásah sa týkal Správ, ktoré boli odvysielané 6. mája. MTR v pravidelnej spravodajskej relácii plánovala informovať o tom, že poslanec Miroslav Zuberec sa vzdal poslaneckého mandátu a nahradil ho prvý náhradník v obvode Polík Dušan Mataj.

Namiesto pripravovaného niekoľkominútového spravodajského príspevku napokon MTR odvysielala len minútovú krátku správu bez priamych vyjadrení oboch oslovených a nahraných respondentov – Zuberca a Mataja.

Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku (KDAH) Ján Pavlík, pod ktorý MTR organizačne patrí, poslancom potvrdil, že redakcia televízie plánovala tému spracovať ako reportáž. „Mne sa zdalo, že by to mala byť len krátka správa. Ale bolo v nej všetko, vrátane vyjadrenia pána Zuberca,“ obhajoval svoje rozhodnutie riaditeľ Pavlík. Dôvody, ktorého ho k tomuto rozhodnutiu viedli, neozrejmil.

„Áno, krátka správa bola odvysielaná, ale s bývalým poslancom Zubercom aj s nastupujúcim poslancom Matajom bol natočený a do vysielania pripravený širší materiál, ktorý však nebol odvysielaný,“ reagoval poslanec Habo.

„MTR je televízia všetkých občanov mesta, nie je to súkromná spoločnosť, a preto by v nej mali mať priestor aj opozičné názory,“ pokračoval poslanec Habo, ktorý plánoval poslaneckému plénu predložiť aj dve uznesenia. V jednom chcel požadovať prešetrenie spornej situácie, v druhom chcel navrhnúť obnovenie moderovaných diskusií s poslancami vo vysielaní MTR. Po rozsiahlej diskusii, s ktorou Habo vyjadril spokojnosť, ich ale napokon nepredložil.

„Ak porovnáme MTR s inými mestskými televíziami, tak môžeme konštatovať, že robí naozaj vyvážené a nezávislé spravodajstvo,“ zhrnul svoj pohľad na pôsobenie mestskej televízie primátor Igor Čombor.

Riaditeľ nepustil správu do vysielania

K podobnej situácii pritom došlo aj začiatkom februára. MTR vtedy pripravila spravodajský príspevok o voľbe podpredsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva. Obsahoval aj informáciu o tom, že do týchto komisií neboli navrhnutí poslanci Habo, Zuberec a Karol Javorka. Príspevok napokon vôbec nebol odvysielaný.

„Považujem to za zásah do slobody médií. V mestskom zastupiteľstvom pôsobím štvrté funkčné obdobie a čosi také som dosiaľ zažil iba raz,“ uviedol počas zasadnutia zastupiteľstva predseda klubu Za slušný Ružomberok Ľubomír Kubáň.

„Mám informácie, že priamo z mestského úradu idú pokyny, ktorý príspevok pripravený do vysielania MTR má byť alebo nemôže byť odvysielaný,“ pridal sa vtedy ešte poslanec Zuberec.

Riaditeľ KDAH Pavlík vzal aj vtedy celú situáciu na seba. „Ja som bol tým, kto stiahol z vysielania predmetnú reportáž. Dôvodom bolo, že som sa z celej správy nedozvedel potrebné informácie. Po obsahovej stránke som tú správu nemohol pustiť do vysielania,“ uviedol Pavlík s tým, že ak by bola správa dopracovaná, do vysielania by ju pustil.

MTR pritom má svoju šéfredaktorku, ktorá manažuje chod redakcie a prípravu vysielania.

„Verím tomu, že podobná situácia sa v budúcnosti nezopakuje. Ale nie z toho dôvodu, že by som nebol rozhodný stiahnuť nejakú reportáž. Ak nejaká správa nebude obsahovať to, čo má, tak ju stiahnem aj v budúcnosti,“ vyhlásil Pavlík s tým, že MTR dal usmernenie, aby sa zameriavala najmä na pozitívne udalosti v meste a v okolí.

Poslanci k dianiu v mestskej televízii napokon neprijali žiadne uznesenie, vzali ho len na vedomie.

Riaditeľ KDAH Ján Pavlík obhajuje svoje konanie pred poslancami zastupiteľstva. Zdroj – autor

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 5/2019.

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.