Žilinský kraj ocenil pracovníkov v zdravotníctve

Ocenení zdravotníci. Zdroj: TS ŽSK

Ocenenia si prevzalo 45 osobností, ktoré svojim osobitým prístupom a obetavou prácou prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Žilinského kraja.

Slávnostné oceňovanie organizuje odbor zdravotníctva ŽSK každoročne už od roku 2018. Ocenenie si aj v tomto roku prevzalo 45 pracovníkov v zdravotníckom sektore, v kategóriách: TOP lekár, TOP sestra, TOP iný zdravotnícky pracovník, TOP nezdravotnícky pracovník a špeciálna kategória pre ocenenie práce lekárov – seniorov a tiež TOP ambulancia.

„Nominácie z nemocníc nám poskytovali zdravotnícke zariadenia prostredníctvom dotazníkových prieskumov, a tiež online formou pre Špeciálne ocenenie lekárov z oblasti primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Cenu pre lekárov seniorov navrhoval odbor zdravotníctva ŽSK ako morálne poďakovanie za ich dlhoročnú prácu. Udelené ocenenia sú prejavom našej vďaky a úcty za starostlivosť o svojich pacientov, ktorá je neľahká a mimoriadne zodpovedná. Zároveň vnímame ako dôležité vyzdvihnúť takto aj veľmi dobrú, príkladnú spoluprácu so všetkými nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami v našom kraji,“ uviedla Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Top lekár: MUDr. Monika Okuliarová

Top sestra: Michaela Faráriková

Top iný zdravotnícky pracovník: Simona Spilá

Top nezdravotnícky pracovník: Ľubomíra Pánčiová

Ocenenie Lekár – Senior si prevzali: MUDr. Eva Djobeková – kardiologická ambulancia Trstená, MUDr. Peter Pišček – urológia Čadca, MUDr. Alojz Černoch – VLPDD Štiavnik, MUDr. Mária Tobíková – VLD Martin, MUDr. Emília Martinková – VLPDD Ľubochňa

Ocenenie za príkladnú všeobecnú ambulanciu: MUDr. Stanislav Fukas – VLD, MUDr. Alena Nemcová – VLPDD a neurológia

Ocenenie za príkladnú špecializovanú ambulanciu: MUDr. Marcela Orlovská – endokrinológia, MUDr. Dagmar Bálintová – pneumológia

Špeciálna cena za odbornú prácu v infektológii a manažmentu nemocnice: MUDr. Dušan Krkoška PhD, MBA špeciálna cena

Ocenenie Aktívni lekári nad 80 rokov: Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc – Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina

Top ambulancia v ŽSK, za ktorú hlasovala verejnosť: MUDr. Mária Hloušková – Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Žilina

Udelené boli aj dve špeciálne ocenenia. Nadácia Kia Slovakia, s.r.o. získala ocenenie za dlhodobú spoluprácu a podporu v rámci modernizácie nemocníc v pôsobnosti ŽSK. Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK, získala ocenenie za príkladnú vzájomnú spoluprácu s odborom zdravotníctva, pri ktorej spoločne pomáha plynule zabezpečiť poskytovanie sociálnej starostlivosti pre pacientov.

Ocenenia si zdravotníci prevzali v priestoroch Kaštieľa Oščadnica. Zdroj: TS ŽSK

Zdroj: TS ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.