Žilinský kraj zriadil infolinky a pre potreby karantény poskytne svoje internáty

Krajská samospráva posilnila informovanosť o ochorení COVID 19 a pre verejnosť zriadila tri nové infolinky. Župa zároveň uvoľnila 770 kapacít na internátoch pre potreby karantény. Zatiaľ slúžia zdravotníkom, aby neohrozili rodinných príslušníkov.

ŽSK distribuuje ochranné pomôcky do ambulancií, pomôže aj s karanténnym ubytovaním pre zdravotníkov.

Žilinský samosprávny kraj postupne distribuuje ochranné pomôcky priamo lekárom a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň zabezpečuje dodanie rúšok a ďalších ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb.

Župa zatiaľ poskytuje ochranné pomôcky, ktoré dorazili zo Štátnych hmotných rezerv. Chirurgické masky, ochranné rukavice a návleky boli rozdelené lekárom primárneho kontaktu – všeobecným lekárom a pediatrom, a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

„Sústredili sme sa na to, aby sme ochrannými prostriedkami vybavili ľudí, bez ktorých by nebolo možné situáciu s novým koronavísurom zvládnuť a to sú naši zdravotníci. Žiaľ dodávka nepokrýva skutočné potreby. Žilinský samosprávny kraj aktívne pomáha pri zabezpečovaní ochranných pracovných prostriedkov. Snahou je vybaviť všetkých, ktorí ich potrebujú a k ním patria aj zamestnanci a obyvatelia zariadení sociálnych služieb a ďalší pracovníci župných zariadení. Do výroby rúšok sa zapojili tiež centrá sociálnych služieb a ja som im veľmi vďačná, že nám pomáhajú a robia, čo je v ich silách,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová. Župa začiatkom týždňa poskytla rúška vodičom prímestských autobusov a cestárom.

Krajské nemocnice odložili všetky plánované operácie a ambulantné zákroky. Poskytujú bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Nemocnice máme pripravené, aby v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie mali k dispozícií voľné lôžkové aj personálne kapacity. Pred nemocnicami a centrami zdravotnej starostlivosti sme vytvorili filtračné vstupy, aby sme pacientov s podozrením na nový koronavírus oddelili od ostatných pacientov a zdravotníckeho personálu a znížili riziko šírenia nákazy,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková. Krajská samospráva posilnila informovanosť o ochorení COVID 19 a pre verejnosť zriadila tri nové infolinky. Na otázky v súvislosti s ochorením odpovedajú dobrovoľníci z radov medikov, ďalší pomáhajú s monitoringom pacientov vo filtračných vstupoch do centier zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ŽSK.

Žilinská župa je pripravená poskytnúť stredoškolské internáty ako núdzové karanténne ubytovanie. Na internátoch v kraji je k dispozícii 770 lôžok. Začínajú už slúžiť zdravotníkom, ktorí museli byť izolovaní a nechceli ohroziť svoje rodiny a ďalších.

Zdroj – Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.