Krajskí poslanci navýšili kapitálové výdavky o takmer 2 milióny eur

V pondelok 3. júla sa uskutočnilo 7. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Poslanci schválili 2. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023, výdavky pôjdu aj na stavebné úpravy Centra sociálnych služieb (CSS) Likavka.

Poslanci schválili 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na rok 2023 a navýšenie kapitálových výdavkov o takmer 2 milióny eur. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Finančne podporíme každú oblasť – dopravu, kultúru, školstvo aj sociálne služby. Dofinancujeme i začneme stavebné úpravy vo viacerých objektoch (CSS Likava, Slovenské komorné divadlo Martin, Gymnázium J. Lettricha v Martine), a v rámci dopravy budú zakúpené meteostanice, určené na monitorovanie stavu počasia a tým i stavu vozoviek, “ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Súčasťou rokovania boli aj návrhy, ktoré sa týkali racionalizácie fungovania Centier sociálnych služieb (CSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. „Navrhli sme zlúčenie sociálnych zariadení v Dolnom Kubíne, čím zefektívnime fungovanie všetkých prevádzok CSS Brezovec i CSS Prameň,“ doplnila predsedníčka ŽSK.

Racionalizácia škôl a školských zariadení

Rokovali tiež o zmene v sieti škôl a školských zariadení v pôsobnosti ŽSK. Predmetom hlasovania poslancov bolo zlúčenie škôl SOŠ podnikania v Žiline a Spojenej školy v Žiline – Bytčici. Škola bude po zlúčení niesť nový názov Stredná odborná škola podnikania a služieb. Poslanci tento návrh v hlasovaní podporili s podmienkou, že v najbližšom čase sa uskutoční diskusia o najvhodnejšej alternatíve pre fungovanie novovzniknutej školy.

Pri racionalizácii nám ide najmä o skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávania, pričom dbáme na zefektívnenie prevádzkových a investičných nákladov potenciálnych priestorov v oboch školách,“ vysvetlila Jurinová. Po vyhodnotení bude určené definitívne sídlo novej školy. Táto zmena bude aktuálna od školského roka 2024/2025.

Chceme, aby žiaci dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde nájdu dobré podmienky a vybavenie pre výučbu. Vzhľadom na nedostatok zdrojov hľadáme cesty ako dospieť k tomuto cieľu. Optimalizácia prinesie vyššiu kvalitu, atraktivitu a sústredené využitie investícií,“ tvrdí županka.

V Liptove zostávajú dve polytechnické školy

Aj Strednú odbornú školu (SOŠ) polytechnickú v Liptovskom Mikuláši navrhol zrušiť ŽSK, ktorý je jej zriaďovateľom. Odbory a žiakov chceli presunúť do SOŠ lesníckej v Liptovskom Hrádku, do SOŠ polytechnickej v Ružomberku a do Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Škola mala prestať existovať k 1. septembru budúceho roka.

Na rokovanie krajského zastupiteľstva prišli priamo aj zamestnanci a členovia rady školy. Zachovanie SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši okrem poslancov ŽSK podporila aj Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Kraj návrh na zrušenie zdôvodnil tým, že škola je v strate a deviataci o ňu majú len malý záujem. Predsedníčka ŽSK napokon návrh na zrušenie školy vyradila z rokovania. „Škola je naplnená na 53 percent, každoročne jej musia dobre hospodáriace školy prispievať sumou 27-tisíc eur. Má poľnohospodárske odbory, ktoré nefungujú v duálnom systéme, nezamestnanosť v týchto odboroch je vysoká,“ poukázala Jurinová.

Podľa Jurinovej však argumenty za zrušenie zostávajú

Pripomenula, že pred piatimi rokmi prišlo vedenie školy s tým, že zmenia trend. „Bohužiaľ, trend zostal nezmenený. Z toho dôvodu a s cieľom dať odborom žiakom a učiteľom perspektívu, sme pripravili návrh presunu odborov na zdravšie školy. Po prerokovaní s klubmi vidím, že väčšina poslancov chce školu zachovať v stave prežívania, preto bod sťahujem. Uvidíme, ako sa s tým škola bude vedieť vysporiadať,“ povedala županka.

Predsedníčka ŽSK ale upozornila, že argumenty, ktoré hovoria za zrušene školy, zostávajú. „Stále zostaneme pri tom, že poslanci sa rozhodli zachovať status quo, to znamená školu, ktorá v tejto chvíli nie je rozvíjajúcou sa a má zlé čísla. Som presvedčená, že ak chceme rozvíjať a dať škole perspektívu, musíme niečo urobiť,“ uzavrela Jurinová.

Optimalizácia siete stredných škôl sa dotkne aj regiónu Liptov

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.