Maturantov čakajú písomné maturity

Ilustračná fotografia. canva.com
Viac ako 41 000 maturantov absolvuje tento týždeň písomné maturity. Od 14. do 17. marca budú overovať svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky.

V prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti majú maturanti písomky aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 400 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Informácie pre RK Magazín poskytol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V utorok 14. marca čaká maturantov externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať viac ako 37 000 žiakov. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra bude maturovať takmer 1 600 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Z cudzích jazykov dominuje angličtina

V stredu 15. marca 2023 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je povinný externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Najviac maturantov sa tradične prihlásilo na anglický jazyk, spolu na všetkých troch úrovniach je to takmer 35 800 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (1 068 žiakov) a ruský jazyk (443 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 14 maturantov, španielsky jazyk 4 a 1 žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

Nasledujúci deň, vo štvrtok 16. marca 2023, čaká vyše 5 100 maturantov externý test z matematiky. Matematiku si ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,5 percenta z celkového počtu maturujúcich žiakov.

Maturitný týždeň uzavrie v piatok 17. marca 2023 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude maturovať približne 1 600 žiakov, z ukrajinského jazyka a literatúry 28 maturantov.

Témy písomiek z jazykov vyhlásia opäť v rádiu

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú žrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko v utorok a piatok o 12.20 hod.

Po vyhlásení budú témy ihneď zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk, Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.skhttps://maturita.svsbb.sk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM):  https://maturita-nivam.nucem.sk/.

Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.

Náhradné a opravné termíny písomných maturít

Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 3. – 5. a 12. apríl 2023.

Výsledky žiakov z externej časti maturitnej skúšky z marcového a aprílového termínu budú pre všetky školy sprístupnené 5. mája 2023 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 9. – 10. mája 2023.

Ďalší náhradný termín a opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra 2023.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2023 sú dostupné na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.