Začali písomné maturity, žiakov čakajú testy a sloh

Ilustračná fotografia
Na stredných školách začali v utorok 15. marca maturity. Trvať budú tri dni. Zúčastní sa ich viac ako 4-tisíc stredoškolákov v školách, ktorých zriaďovateľom je v Žilinský samosprávny kraj.

Do 18. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. nasleduje cudzí jazyk a maturitu z matematiky absolvujú žiaci, ktorí sa na ňu v septembri prihlásili.

Žiakov dnes najskôr čakajú testy a sloh z externej  časti  a  písomnej  formy internej  časti  maturitnej  skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu 16. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka.

Vo štvrtok 17. marca čaká externý test z matematiky takmer 5000 maturantov na Slovensku, ktorí si zvolili tento predmet. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 18. marca test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín.

Ústne maturity začnú od 23. mája

,,V krajských stredných školách v školskom roku ukončí štúdium spolu 5408 žiakov. Z nich je 4039 maturantov končiacich v 4-ročných a 5-ročných študijných odboroch a 250 v nadstavbovom štúdiu,“ priblížil Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu ŽSK.

Ako dodal, svoje štúdium v učebných odboroch po troch rokoch ukončí v júni záverečnou skúškou 788 žiakov a získajú aj výučné listy k svojmu povolaniu, vyššie odborné štúdium ukončí absolventskou skúškou 59 žiakov a získajú titul Dis. (diplomovaný špecialista), resp. v oblasti umenia Dis. art. V externom štúdiu dokončí svoje štúdium 272 žiakov.

Ústne maturitné skúšky čakajú na stredoškolákov v termínoch od 23. mája  do 3. júna 2022, pričom žiaci si vyberajú minimálne dva všeobecno-vzdelávacie predmety. Na stredných odborných školách pozostávajú ústne maturity z teoretickej a praktickej zložky, žiaci maturujú aj z odborných predmetov.

Do nedele prihlášky na stredné školy

V nedeľu 20. marca 2022 uplynie aj termín podávania prihlášok na stredné školy, prijímacie skúšky sa budú konať v máji. Tento termín platí rovnako pre talentové i netalentové odbory. Druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadené miesta bude 21. júna.  Stredné školy v Žilinskom kraji budú môcť prijať celkom 6 354 prvákov.

,,Chceme pomôcť žiakom a ich rodičom sa zorientovať pri výbere strednej školy, pripravili sme pre nich aj tento rok praktickú prehľadnú brožúru, kde nájdu všetky podrobné informácie o našich školách, informácie o nových odborov, centrách odborného vzdelávania, možnostiach duálneho vzdelávania, či možnostiach ubytovania,“ doplnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. Všetky informácie sú dostupné rovnako na webe www.mojastredna.sk.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) kladie dôraz aj na prepojenie výučby s praxou. Deje sa tak prostredníctvom systému duálneho vzdelávania (SDV), ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Študenti zapojení do SDV získavajú potrebnú prax priamo u zamestnávateľa. Kým v minulosti sa zapájali hlavne technické odbory, dnes je do duálu v kraji zapojených až 38 vzdelávacích odborov, 156 zamestnávateľov a 25 stredných škôl. V aktuálnom školskom roku sa v ňom vzdeláva 1183 žiakov, ďalších 515 učebných miest je v ponuke na nasledujúci rok.

,,Jedna vec je motivovať žiakov k štúdiu na našich školách, aby sa však v našich školách cítili príjemne a mali vhodné podmienky na vzdelávanie, je potrebné do modernizácie a rozvoja systematicky investovať. Celkovo sme od roku 2018 zrealizovali opravy rôzneho charakteru na 51 školách a internátoch za viac ako 21 miliónov eur,“ uzavrela županka.

V Žilinskom kraji je 89 stredných škôl, Žilinský samosprávny kraj zriaďuje 59 z nich (15 gymnázií, 41 stredných a odborných škôl, jedna umelecká, jedna športová škola a jedno konzervatórium).

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.