Riaditeľ gymnázia: Skúsenosť maturitnej skúšky, ktorú študentom minister zobral, im už nik v živote nevráti

O zrušených maturitách, spôsobe vyučovania alebo aj o tom, ako sa hlavné poslanie školy – vychovávať a vzdelávať – posunulo do on-line priestoru nám porozprával riaditeľ Gymnázia svätého Andreja Kamil Nemčík.

Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že sa aj druhýkrát zrušia maturity?

Trošku som to predpokladal, keďže politická situácia v krajine bola v čase tohto rozhodnutia napätá a minister školstva mal podať demisiu. Žiakom, rodičom i učiteľom som napísal, že to nie je dôvod poľaviť, ale so všetkou cťou štúdium dokončiť tak, aby to bolo na prospech všetkým.

Nemáte pocit, že sa možno predsa len dali maturity zvládnuť za dodržania epidemiologických opatrení? Prezenčne alebo dištančne?

Určite by sa dali zvládnuť, boli sme pripravení prispôsobiť sa akýmkoľvek opatreniam a maturity zrealizovať tak ako bolo avizované. To je práve najväčšia škoda. Od januára sme pracovali na školách so scenárom riadnej maturity, mali sme pripraviť na to podmienky – upraviť zadania maturitných tém, sledovať epidemiologickú situáciu a prispôsobovať tomu vyučovanie maturantov v príprave. Je to možno subjektívne, ale prečo sme potom otvárali školy pre maturantov, keď im teraz vlastne „dáme“ maturitu výpočtom? Neviem, som z toho rozhodnutia trošku zmätený.

Máte aj spätnú väzbu od študentov? Prvotnú radosť zrejme vystriedali aj obavy a otázky, čo ďalej, ako ich budú brať zamestnávatelia, keď oznámia, že nemuseli absolvovať maturitu.

Myslím, že tej radosti je viac ako obáv. Skúsenosť maturitnej skúšky, ktorú im minister zobral, im nik v živote nevráti.

Necítia sa byť ukrivdení? Často sú predmetom žartov, že zmaturovali ľavou zadnou…

Maturita je okrem iného aj medzníkom, ktorý zahŕňa v sebe aj doterajšie štúdium, takže administratívna maturita má aj svoju výpovednú hodnotu. Iné je to však z pohľadu práce študenta. Niekomu vyhovuje priebežná príprava a niekto je ochotný učiť sa na poslednú chvíľu. A práca učiteľa? Nazvem to „ranou pod pás“, učitelia sa snažili všetkými svojimi silami pripravovať žiakov. To je naše poslanie, naša práca.

Kroky absolventa gymnázia smerujú najčastejšie na vysokú školu. Môže práve avizovaný ,,priemer“ známok za predchádzajúce roky zmariť študentovi šance dostať sa na tú školu, ktorú si vybral? Môže ich to negatívne ovplyvniť?

Nemusí. Je to na nich. Ak žiak nesúhlasí s vypočítaným priemerom administratívnej maturitnej známky, tak môže požiadať o „riadnu“ maturitnú skúšku a tá sa potom uskutoční. V minulom školskom roku túto možnosť nikto nevyužil. Uvidíme, čo prinesie tento rok.

Zrušenými maturitami sme sa dostali do situácie, že ich dokáže nahradiť spriemerovanie známok. Z toho vyplýva otázka, či sú teda potrebné?  Ako vy hodnotíte klasickú maturitu?

Maturitná skúška má svoje opodstatnenie v podobe ako ju poznáme. Viem, že sa diskutuje v odbornej i laickej verejnosti o jej formách a myslím si, že ak pôjdeme vpred, tak niektoré veci by sa mohli zmeniť. Uvidíme, ktorým smerom pôjde ministerstvo. My sme pripravení prispôsobiť sa.

Záber zo stužkovej slávnosti. (Foto: Kamil Nemčík. )

Množstvo ľudí spätne hovorí, že maturita je skutočnou skúškou dospelosti, najmä kvôli zvládnutiu stresovej situácie. Študent sa na ňu síce pripravuje počas celej strednej školy, no posledné mesiace pred samotnou skúškou sú náročnejšie. Nebude práve táto skúsenosť študentom chýbať? Predsa len, takýchto ,,maturít“ budú mať počas vysokej školy hneď niekoľko. Budú dostatočne pripravení tomu čeliť?

Tak ako som aj naznačil, skúsenosť stretnutia sa s maturitnou komisiou sa nedá len tak nahradiť. Čaro študijného stresu, prípravy, čakania na potiahnutie otázky, samotná odpoveď…To sú veci, ktoré istým slávnostným spôsobom vyprevádzajú mladého človeka do života.

Ako oznámite výsledky študentom? Bude to len cez mail alebo osobnejšie?

Priebeh administratívnej maturitnej skúšky je daný a postupovať budeme tak, ako rozhodol minister. Na GSA však pripravíme niečo viac. Ako je našou tradíciou, tak si maturitné vysvedčenia prevezmú maturanti na spoločnej ďakovnej slávnosti – TE DEUM.

Budú aj nejaká možnosť vynahradiť si stužkovú slávnosť? Zabezpečila by im to škola, ak by bol záujem?  

Stužkovú sme sa snažili hneď nahradiť, či už on-line príhovorom k stužkovej slávnosti v deň jej konania, ale viac po obnovení prezenčnej výučby, keď sme využili spoločný čas v škole a počas vyučovania sme im zorganizovali slávnostnú sv. omšu a malú slávnosť odovzdávania maturitných stužiek. Škoda, že sa tejto slávnosti nemohli zúčastniť rodičia, či všetci učitelia, ako je tomu zvykom, ale na druhej strane sme sa snažili ponúknuť v rámci našich možností niečo, na čo budú určite spomínať.

Gymnázium sv. Andreja organizuje množstvo aktivít či podujatí. Aké boli prvé mesiace, keď ste už aj vy pochopili, že to s otváraním škôl nevyzerá veľmi ružovo? Ako pandémia ovplyvnila život v škole?

Hlavná úloha školy – výchova a vzdelávanie, sa presunula do on-line priestoru. Rovnako aktivity, ktoré bolo možné pripraviť on-line, tak zažili svoju premiéru on-line. Spomeniem Deň otvorených dverí, ktorý sme pripravili 9. decembra, či aktivitu Hosť na GSA, ktorú sme pripravili pre žiakov počas adventu. Zvyšok sme museli všetci oželieť. Koncerty, konferencie, exkurzie, či aktivity Žiackej rady na chodbách školy, ako Valentínske palacinky a pod., tie nám zostávajú v spomienkach a tešíme sa keď veci vrátia do normálu.

Počas roka predsa len boli nejaké výnimky. Od februára mohli stredné školy otvoriť končiace ročníky. Urobili ste to aj vy?

Končiace ročníky sme otvorili hneď po jarných prázdninách.

Fotografia zo stužkovej. (Foto: Kamil Nemčík)

Po uzatvorení škôl musela každá škola prejsť na on-line výučbu. Museli ste pred tým ,,skontrolovať“ či má každý jeden študent vhodné podmienky na takýto štýl vyučovania? Bola na tento model vyučovania škola pripravená?

Na nový model vyučovania sme boli pripravení. Už niekoľko rokov používame minimálne dve on-line platformy na podporu vyučovania, ktoré sa v podstate stali naším novým domovom pri on-line stretávaní sa so žiakmi. Veľmi sme si pomohli aj vďaka projektu z EÚ, ktorý prebieha na škole: „Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja“ v ktorom je nosnou myšlienkou vzdelávanie učiteľov a podpora rozvoja gramotností u žiakov. Zvlášť sú na škole vytvorené pedagogické kluby učiteľov, kde si vzájomne odovzdávajú skúsenosti. Tieto stretnutia a vzájomná inšpirácia a pomoc výrazne pomohli učiteľom zorientovať sa v možnostiach využitia on-line nástrojov pre vzdelávanie žiakov.

Mali ste študentov, ktorí doma nemali priestor na vyučovanie alebo ani vlastný počítač? Boli nejaké podobné situácie, ktoré ste museli vyriešiť? Zapožičala im škola techniku, ak takýto prípad bol?

Na túto situáciu sa pripravujeme priebežne. Vďaka nášmu učiteľovi Ing. Truchanovi sme priebežne pripravovali notebooky a tablety na zapožičanie pre žiakov. Celkovo sme pomohli výpočtovou technikou viac ako trom desiatkam rodín.

Ako vnímajú učitelia on-line výučbu? Hovoria o vypätí, únave? Dá sa vôbec on-line vyučovanie adekvátne nahradiť hodinou, kde sú všetci osobne prítomní?

Veľmi dobrá otázka. On-line výučba nedokáže nikdy nahradiť reálne stretávanie sa. Určite je to únavné, stojí to veľa síl učiteľov i žiakov. Môžeme túto formu využívať len ako dočasný stav. Škoda, že trvá tak dlho. Myslel som si, že školy sa budú otvárať ako prvé.

Máte aj spätnú väzbu od rodičov študentov? Dostali sa pedagógovia do konfliktu s rodičmi? Predsa len tých mladších rodičia viac kontrolujú pri učení, vyhovoval im takýto systém?

Snažíme sa priebežne monitorovať situáciu. Nastavili sme systém, ktorý vyhovoval všetkým, znížili sme celkovú záťaž na 2/3 pôvodného rozsahu vyučovacích hodín, uviedli sme voľný deň uprostred týždňa na prácu na projektoch, učitelia mohli využiť rôzne formy práce. Žiaci i rodičia majú k dispozícii možnosť ponúknuť podnet na zlepšenie cez on-line dotazník. Podnety sme vyriešili konzultáciou, usmernením, prípadne nejakou zmenou, nikdy však neboli tak vážne, aby sme mohli hovoriť o konfliktoch.  Veľmi si vážim tieto postrehy, lebo nás posúvajú vpred vo vzájomnom vzťahu – rodič – učiteľ – žiak.

Podľa očkovacieho systému sa už mohli očkovať aj učitelia počas niektorých víkendov. Využili túto možnosť aj učitelia z Gymnázia sv. Andreja?  

Väčšina učiteľov využila možnosť očkovania.

Titulná fotografia: Riaditeľ Gymnázia sv. Andreja Kamil Nemčík. Foto: archív K. Nemčíka.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.