Nová legislatíva výrazne pomôže zrýchliť prípravu najdôležitejších ťahov

Ilustračná fotografia. Zdroj: canva.com

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť to znamená urýchlenie prípravy hlavne štyroch významných ťahov – medzi nimi aj úsek D1 Turany – Hubová.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok 28. marca odobrili novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a doplnenie katastrálneho zákona.

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) to znamená urýchlenie prípravy hlavne štyroch významných ťahov: D1 Turany – Hubová, D1 Bidovce – štátna hranica s Ukrajinou, D3 Žilina – štátna hranica s Poľskom a R4 až po hranicu s Poľskom. Pozmeňovacím návrhom poslanci do tohto zoznamu doplnili aj ťahy rýchlostných ciest R2, R3 a R6.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko vyjadril v tlačovej správe vďaku za prijatie novely. „My naozaj potrebujeme stavať a táto novela nám pomôže zefektívniť a zrýchliť prípravu diaľnic. Nemôžeme si dovoliť viac čakať, máme záväzky voči okolitým krajinám.”

Cieľom novely je urýchliť proces prípravy realizácie stavieb

Najvýznamnejšou novinkou je, že ekonomické hodnotenie pri jednotlivých zámeroch výstavby diaľnice či rýchlostnej cesty bude prebiehať iba pred najdôležitejšími prípravnými fázami. „Teda pred vypracovaním zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), pred vyhlásením verejného obstarávania na prípravu dokumentácie na stavebné povolenie a pred vyhlásením súťaže na výstavbu úseku,“ vysvetľuje NDS.

Cieľom novely je urýchliť proces prípravy realizácie stavieb diaľnic a rýchlostných ciest, zabezpečiť plynulosť jednotlivých prípravných fáz projektov a eliminovať duplicitné hodnotenia. „Napríklad v prípade ťahu R4 štátna hranica Maďarsko/Slovensko – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Poľsko/Slovensko môže toto opatrenie ušetriť od 18 do 24 mesiacov,“ tvrdí NDS.

O prioritnom úseku D1 Turany – Hubová

„Aktuálne čakáme na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z environmentálnych cieľov. Posudzuje sa významnosť vplyvu realizácie stavby na stav povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov. Posúdenie sa vykonáva na preukázanie splnenia podmienok vodného zákona,“ uvádza NDS na svojom webe.

Ďalšia zlá správa pre vodičov v dolnom Liptove

Zdroj: NDS

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.