Obce pri Ružomberku sa činia

Zisťovali sme, aké investičné akcie pripravujú v Ludrovej, Liptovskej Štiavnici a Štiavničke.

V Ludrovej pred časom ukončili rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorá zahŕňala úpravu sociálnych zariadení či vstupnej chodby, výmenu okien, dvier aj omietok. Na stavebné úpravy obec použila 35-tisíc eur zo svojho rozpočtu.

Chceli by sa tiež pustiť do výstavby detského ihriska, na ktorú získali dotáciu 8 500 eur. „Nie je to síce plná výška, keďže sme žiadali 13-tisíc, ale zvyšok sa budeme snažiť dofinancovať z vlastných prostriedkov a dotiahnuť projekt do úspešného konca,“ avizoval starosta Peter Slimák.

Momentálne sa pripravuje verejné obstarávanie, s prácami by sa mohlo začať na sklonku leta.

Obec by tiež rada zateplila materskú školu. Environmentálny fond požiadala o dotáciu v hodnote zhruba 140-tisíc z celkových 153-tisíc eur.

Z vlastných zdrojov plánujú zrekonštruovať komunikáciu k rímskokatolíckemu kostolu aj časť ulice zvanej Do dolín. „S prácami by sa mohlo začať v jesenných mesiacoch,“ upresnil starosta Slimák. Predpokladané náklady však nateraz uviesť nevedel.

Nová škôlka za viac ako pol milióna

V Liptovskej Štiavnici sa v tomto roku zameriavajú na tri stavebné projekty. Prvým je výstavba materskej školy, s ktorou by chceli začať v júli.

Predpokladané náklady na vznik nového objektu, ktorý plánujú v budúcnosti kvôli roznosu jedla spojiť so základnou školou, sú 685-tisíc, pričom 265-tisíc eur zafinancujú z prostriedkov EÚ.

Zvyšných viac ako 400-tisíc eur doplatí obec, ktorá už získala právoplatné stavebné povolenie a za sebou má aj verejné obstarávanie. S prácami by chceli začať v júli, s ich ukončením rátajú o 16 mesiacov.

Medzi ďalšie investičné akcie patrí rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá zahŕňa výmenu strešnej krytiny a časti okien. Prebiehať by mala od júna do septembra. Približne 50-tisícové náklady zaplatí obec zo svojho rozpočtu.

Od júna do októbra by mali vymeniť okná a dvere aj na dome smútku. Stavebné úpravy, ktorých cena sa vyšplhá na zhruba 15-tisíc eur, opäť uhradia z vlastných zdrojov.

Štiavnička mení územný plán

„Momentálne v obci prebieha rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie v nových stavebných obvodoch v objeme nákladov 125-tisíc eur bez DPH,“ približuje jednu z investičných akcií Štiavničky pracovníčka obecného úradu Jana Urbanová.

Spolu s verejným osvetlením obec pracuje aj na rozšírení miestneho rozhlasu a projektovej príprave výstavby miestnych komunikácií v nových stavebných obvodoch.

Rozpracovaná je aj zmena územného plánu obce, ktorá bude stáť zhruba 7-tisíc eur.

V tomto roku tiež požiadali o viaceré finančné príspevky. Prostredníctvom Environmentálneho fondu sa uchádzajú o dotáciu v približnej výške 179-tisíc eur na zateplenie materskej školy.

Požiadali aj o zhruba 123-tisícový nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Taktiež sa usilujú o 30-tisícovú dotáciu na stavbu požiarnej zbrojnice, ktorej celkové náklady sú predbežne vyčíslené na viac ako 178-tisíc eur.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 6/2018.

Titulná fotografia – Vizualizácia škôlky v Liptovskej Štiavnici. Zdroj – OcÚ Liptovská Štiavnica

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.