Obchodná akadémia v Ružomberku patrí podľa INEKO medzi najlepšie školy na Slovensku

Najlepšie umiestnená ružomberská základná škola, Klačno, skončila na 135. mieste.

Koncom uplynulého roka zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pravidelný rebríček najlepších základných a stredných škôl.

V kategórii stredných odborných škôl sa na 10. mieste umiestnila Obchodná akadémia v Ružomberku. Získala 7,4 bodu z možných 10. Najlepšou v tejto kategórii sa stala Obchodná akadémia v Trnave so ziskom 8,5 bodu.

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej skončila na 188. mieste, na 222. mieste Škola úžitkového výtvarníctva a na 260. mieste Stredná odborná škola polytechnická. Hodnotených bolo spolu takmer 350 stredných odborných škôl.

V kategórií gymnáziá sa na 88. mieste umiestnilo štátne Gymnázium Ružomberok a na 99. mieste cirkevné Gymnázium sv. Andreja. Hodnotených bolo takmer 180 gymnázií.

Za úspechom školy sú žiaci a pedagógovia

Popredné umiestnenie ružomberskej Obchodnej akadémie je podľa riaditeľky Ľudmily Kerndlovej motivujúce, no zároveň zaväzujúce. „Úspech školy je postavený predovšetkým na žiakoch, ktorí majú o školu záujem, na kvalitnom pedagogickom zbore, na manažmente a dobrých vzťahoch,“ vymenovala riaditeľka príčiny úspechu.

Spomenula tiež zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania, individuálny prístup k žiakom, sústavné a systematické vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zapájanie sa do rôznej projektovej činnosti, pomocou ktorej škola skvalitňuje aj svoje materiálno-technické vybavenie.

„Veľký význam má účasť našich žiakov na rôznych súťažiach, prostredníctvom ktorých prezentujú získané odborné vedomostiam, ale aj úroveň zručností v cudzích jazykoch. Dôležitá je tiež aktívna spolupráca so zamestnávateľskými subjektami v regióne okresu Ružomberok, ale aj v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+,“ dodala riaditeľka Kerndlová.

Základné školy až v druhej stovke

Z ružomberských základných škôl sa najlepšie umiestnila ZŠ Klačno. So ziskom 7,2 bodu sa spomedzi 675 hodnotených základných škôl umiestnila na 135. mieste.

Do prvej dvestovky sa zmestila aj ZŠ Sládkovičova (171.) a ZŠ Zarevúca (173.). Za nimi nasledujú ZŠ Liptovská Teplá (225.), ZŠ Liptovská Lúžna (279.), ZŠ sv. Vincenta (365.), ZŠ Bystrická (480.), ZŠ Liptovské Sliače (518.) a ZŠ Likavka (526.).

INEKO upozorňuje, že zverejnené rebríčky škôl nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. „Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ spresňuje inštitút. Metodiku, teda ako a ktoré školy boli hodnotené, opisuje analytik INEKO Matej Tunega v tomto blogu.

Napríklad pri ZŠ Zarevúca a ZŠ Bystrická cesta inštitút upozorňuje, že patria do kategórie škôl, ktoré majú aspoň 10 žiakov alebo aspoň 10 percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže majú obmedzené možnosti vzdelávania sa mimo školského vyučovania.

Pri SZŠ Márie Terézie Schererovej zasa upozorňuje, že patrí do kategórie škôl, ktoré majú aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 percent externých žiakov, čo môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže sa často popri štúdiu venujú aj práci a rodine.

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.