Poľskí umelci na pôde Fullovej galérie

LLLeggiero Woodwind Trio a duoAccosphere. Foto: Martin Bielak
Rozmanitosť interpretov a dramaturgie večera s hosťami z Poľska udržali výstavnú sieň galérie v dokonalej sústredenosti.

Cyklus komorných koncertov Hudba u Fullu pokračoval v nedeľu 18. júna 2023 vo výstavnej sieni Galérie Ľudovíta Fullu koncertom hostí z Poľska. Ružomberskému obecenstvu sa predstavilo  LLLeggiero Woodwind Trio a akordeónové duoAccosphere. V pestrom programe, zostavenom prevažne z hudby súčasných tvorcov, sa poslucháči mohli započúvať do diel poľsko-francúzskeho skladateľa a klaviristu Aleksandra Tansmana, ukrajinského autora Volodymyra Runčáka, krakovského skladateľa a pedagóga Wojciecha Widłaka, Edvarda Hagerupa Griega, považovaného za najvýznamnejšiu osobnosť nórskej hudby, a slovenského skladateľa Petra Machajdíka.

LLLeggiero Woodwind Trio v zložení Maksymilian Lipień (hoboj), Piotr Lato (klarinet) a Damian Lipień (fagot) vzniklo v roku 2018 v Krakove. Všetci traja jeho členovia sú absolventmi tamojšej Hudobnej akadémie, kde momentálne pôsobia aj pedagogicky. Venujú sa interpretácii sólovej i komornej hudby. Účinkovali na mnohých medzinárodných festivaloch hudby rôznych období.

Akordeónové duoAccosphere založili v roku 2011 zo Slovenska pochádzajúca Alena Budziňáková a Grzegorz Palus – umelci, ktorých spája spoločná vášeň a ochota propagovať klasickú akordeónovú hudbu. Ich činnosť vyjadruje symbiózu spoločného chápania sveta a hudby, obohatenú o osobnostné črty každého z hudobníkov – vynikajúcich predstaviteľov poľského a slovenského akordeónového umenia. Pridanou hodnotou sa ukazuje byť aj spojenie dvoch perfektne zvládnutých typov súčasného koncertného akordeónu, teda klávesového a gombíkového nástroja.

Machajdík odkazuje skladbou na ochranu životného prostredia

V úvode koncertu zaznelo dielo Wojciecha Widłaka s názvom SommerMusik, charakteristické viacvrstvovou štruktúrou s prvkami mikrotonality, nachádzajúce inšpiráciu vo vizuálnej sfére, v slovách a v „obrazoch imaginácie“. Nasledovala Machajdíkova skladba A vzduch a zem boli opäť čisté, ktorá svojím vyhraneným a radikálnym zvukovým jazykom nabáda k zamysleniu sa nad otázkami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia a riešenia globálnej problematiky čistoty ovzdušia a vodstva.

Štvorčasťová Suite pour Trio d’anches lodžského rodáka Aleksandra Tansmana, obsahujúca rozsiahle kontrapunktické línie podložené nekonvenčnými harmóniami, pripomínala svojou hravosťou barokové konvencie. Skladba, hoci plná typicky poľskou melodičnosťou a rytmami, vychádzajúcimi z poľského folklóru, zaujala i ľahkým a nepredvídateľným charakterom francúzskeho štýlu dvadsiateho storočia.

Koncert pokračoval jednou z najznámejších a najhranejších skladieb najvýznamnejšej osobnosti nórskej hudby, Edvarda Hagerupa Griega, Suitou č. 1 op. 46, Peer Gynt v úprave pre dva akordeóny. Skvelá interpretácia a dokonalé uchopenie sugestívnosti i dramatičnosti diela zanechali u vnímavého poslucháča hlboký dojem.

Záver koncertu patril skladbe Vyšívanka ukrajinského skladateľa strednej generácie Volodymyra Runčaka, spájajúca emocionalitu s precíznosťou formy a voľne využívajúca najnovšie kompozičné postupy, avšak ďaleko presahujúce príslušnosť k akejkoľvek konkrétnej skladateľskej škole.

Publikum ocenilo umelcov dlhotrvajúcim potleskom

Koncert poľských umelcov bol pre ružomberské publikum nezabudnuteľným umeleckým a poslucháčskym zážitkom. Hoci prevažná väčšina cyklu Hudba u Fullu Galérii u Fullu predstavuje zvukovo celistvé programy, rozmanitosť interpretov a dramaturgie večera s hosťami z Poľska udržali výstavnú sieň galérie v dokonalej sústredenosti, za čo sa publikum všetkým piatim hudobníkom odmenilo dlhotrvajúcim potleskom.

Projekt Hudba u Fullu 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koncert poľských umelcov v Galérii Ľudovíta Fullu podporili tiež Poľský inštitút v Bratislave, Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky v rámci programu “Objednávky skladateľom” implementované Národným inštitútom hudby a tanca, Hudobný fond a SOZA.

Bazala Ivánková

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.