Radnica plánuje miliónové investície. Väčšinu z nich dotiahne až budúce vedenie mesta

Výstavba kompostárne, rekonštrukcia pešej zóny, revitalizácia Kalvárie. Mesto chce toho v nasledujúcom roku stihnúť viac, ako počas predchádzajúcich troch rokov.

Najdôležitejším bodom programu posledného tohtoročného zasadania mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v polovici decembra, bolo prijatie rozpočtu a schválenie plánu investičnej výstavby na nasledujúci rok.

Pochvala, aj kritika

Rovnako ako po minulé roky bude mesto hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Plánované príjmy a výdavky sa pohybujú na úrovni 25,2 milióna eur. S vyváženým nakladaním s finančnými prostriedkami sú spokojní všetci poslanci. Naopak, na absentujúce rozvojové projekty sa spustila spŕška kritiky.

„Vyzdvihujem pripravenosť rozpočtu a jeho spracovanie po vecnej aj obsahovej stránke. Zároveň mi  však chýba odvaha zo strany vedenia mesta prijať nejaký rozumný úver na rozvojové programy,“ uviedol poslanec Ľubomír Kubáň, podľa ktorého je Ružomberok natoľko finančne zdravým mestom, že úver by preňho nepredstavoval žiadne riziko. „Lebo takto síce hospodárime vyvážene, ale nič zásadné sa v tomto meste nerobí.“

Nespokojnosť s málo dynamickým rozvojom mesta prezentovali aj ďalší poslanci. „Som v mestskom zastupiteľstve prvé volebné obdobie a musím konštatovať, že z investičných akcií mesta sa nám nepodarilo realizovať takmer nič. Môže za to vedenie mesta, ktoré je výkonným orgánom, a najmä primátor, ktorý je hlavným manažérom,“ kritizoval poslanec Patrik Habo.

„Prečo sme sa o investičných akciách aj v minulosti nerozprávali tak vehementne ako dnes?“ pýtal sa zasa poslanec Miroslav Kerdík.

Investičné akcie za státisíce eur

Nespokojnosť poslancov vyústila do presadenia viacerých veľkých investičných akcií, ktoré zastupiteľstvo schválilo pre nasledujúci rok. Keďže plán investičnej výstavby, ktoré na rokovanie predložilo vedenie mesta, sa poslancom zdal málo ambiciózny, navrhli doplniť ďalšie akcie v celkovej výške 1,35 milióna eur.

Spolu s pôvodne plánovanými investičnými nákladmi 2,4 milióna by tak mesto malo v nasledujúcich mesiacoch preinvestovať 3,75 milióna eur. Medzi najväčšie plány patrí vybudovanie cyklochodníka a spevnenie ulice D. Makovického, výstavba kompostárne či rekonštrukcia pešej zóny.

Primátor Igor Čombor sa však na poslanecké plány pozerá skepticky. „Nie všetky investičné akcie, ktoré zastupiteľstvo schválilo, sú realizovateľné v roku 2018. Príprava niektorých akcií bude taká dlhá, že v budúcom roku na nich ani nebudeme potrebovať finančné krytie,“ uviedol Čombor pre Ružomberský magazín.

„Ak sa nám ale podarí realizovať aspoň úvodné etapy týchto akcií, pripravíme tým výhodnú štartovaciu pozíciu pre nového primátora,“ myslí si primátor. „Jediná reálna veľká investícia, ktorá by mala byť uskutočnená v roku 2018, je výstavba kompostárne,“ konštatuje primátor. „Celá investičná akcia je viazaná na grantové prostriedky z ministerstva životného prostredia vo výške 1,6 milióna eur, ku ktorým mesto priloží ďalších 400-tisíc. Ak by sme to nestihli, peniaze z grantu by prepadli, čo sa nesmie stať.“

Optimistickejší pohľad má poslanec Ján Bednárik. „Kalvária, Mariánske námestie a oprava pešej zóny by mali byť v nasledujúcom roku zvládnuteľné akcie,“ myslí si Bednárik.

Menšie investičné akcie vo výške 50-tisíc eur sú naplánované aj v jednotlivých mestských obvodoch.

Desať najväčších investičných akcií mesta naplánovaných na rok 2018

  1. vybudovanie cyklochodníka a spevnenie ulice D. Makovického: 550-tisíc eur
  2. výstavba kompostárne: 400-tisíc eur
  3. rekonštrukcia pešej zóny (Podhora, Mostová): 300-tisíc eur
  4. rekonštrukcia Mariánskeho námestia: 250-tisíc eur
  5. cyklochodník do Hrabovskej doliny: 250-tisíc eur
  6. oprava strechy na ZŠ Dončova: 211-tisíc eur
  7. revitalizácia Kalvárie: 200-tisíc eur
  8. rekonštrukcia MŠ Za dráhou: 200-tisíc eur
  9. rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova: 100-tisíc eur
  10. rekonštrukcia cestnej komunikácie v Hrabovskej doline: 80-tisíc eur

Foto – Marek Hasák

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.