Ružomberok čaká posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ilustračná fotografia.
Poslanci budú okrem rozpočtu mesta rozhodovať aj o zmene zriaďovateľa informačného centra.

Informačné centrum (IC) Ružomberok by malo v budúcom období fungovať s novým zriaďovateľom Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov. Uvedenú zmenu prerokuje Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku, ktoré sa poslednýkrát v tomto roku na svojom rokovaní zíde v utorok 12. decembra. Zmeny v IC nadväzujú na vzájomnú dobrú spoluprácu OOCR a mesta Ružomberok, ako aj na aktuálne trendy v správe turistických a informačných centier vo svete i na Slovensku.

Ružomberské IC by malo od 1. januára budúceho roka prejsť podľa návrhu pod organizačnú správu OOCR, a to vrátane jeho štyroch zamestnancov. Terajší správca IC Kultúrny dom A. Hlinku (KDAH) poskytne aktuálne priestory do nájmu za dohodnutú cenu na dobu neurčitú na základe nájomnej zmluvy.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bude zastrešovať celú prevádzkovú činnosť informačného centra v rámci svojich činností. Prevod činnosti a pôsobnosti bude realizovaný delimitáciou, prípadne iným vhodným právnym úkonom,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň. Dodal, že dlhodobá udržateľnosť nového projektu IC bude predmetom zmluvy o spolupráci medzi Mestom Ružomberok a OOCR REGION LIPTOV.

Nový model spolupráce

Obe organizácie budú spolupracovať v oblasti destinačného marketingu mesta Ružomberok a využijú pri tom skúsenosti zamestnancov z informačného centra aj prevádzky Domu UNESCO. Komerčná činnosť KDAH vykonávaná prostredníctvom IC bude predmetom zmluvy o spolupráci medzi kultúrnym domom a OOCR Region Liptov.

„Prínosom nového organizačného modelu, ktorý kopíruje trendy zo zahraničia, bude intenzívnejšia spolupráca s organizáciou destinačného manažmentu pri prezentácii mesta a regiónu Liptov. Očakávame tiež intenzívnejšiu spoluprácu pri tvorbe nových produktov cestovného ruchu, využívanie moderných trendov i poznatkov či technológií v rámci marketingu aj komunikácie,“ podotkol Ľubomír Kubáň, primátor mesta.

Nový model spolupráce odporučila mestskému zastupiteľstvu Komisia pre kultúru a cestovný ruch na svojom zasadnutí 26. októbra a následne ho schválilo aj predstavenstvo a Valné zhromaždenie OO CR dňa 2. novembra. Viac informácii nájdete TU.

Program nadchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva

Ružomberskí mestskí poslanci sa budú na zasadnutí zastupiteľstva v utorok 12. decembra okrem najdôležitejšieho bodu rokovania – schvaľovania rozpočtu mesta – venovať aj odobreniu plánu investičnej výstavby pre rok 2024, nájomným bytom i Všeobecne záväzným nariadeniam o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestnych daniach i o miestnom poplatku za rozvoj.

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Mestského úradu v Ružomberku na rokovanie predkladá správu o stave nájomných bytov i zmenu zásad v ich prideľovaní a tiež Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Ružomberok na roky 2024-2030.

Poslanci budú rozhodovať aj o založení spoločnosti Mestský podnik Ružomberok, s.r.o. a tiež o prijatí návratných zdrojov financovania. Úver vo výške viac ako 6 mil. eur by chcela radnica využiť na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s výstavbou mestskej plavárne, parkoviska na Ulici Lesná, rekonštrukcie mosta ponad rieku Revúca pri bývalom Savoyi a projektu Smart technológie mesta Ružomberok.

Zastupiteľstvo sa zoznámi aj so správou o verejnej osobnej doprave za rok 2022 a dopravnej obsluhe za rok 2022 a s tým súvisiacim návrhom na ukončenie zmluvy so spoločnosťou Blaguss Slovakia, s.r.o. a návrhom na obstaranie nového dopravcu.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.