Študenti obchodnej akadémie absolvovali stáž v zahraničí

Študenti obchodnej akadémie na zahraničnej stáži. Foto: Obchodná akadémia Ružomberok

Vďaka projektu Erasmus+ sa zúčastnili najlepší študenti tretieho a štvrtého ročníka dvojtýždňovej praxe v Prahe a Lipsku.

Jeseň sa pre študentov Obchodnej akadémie v Ružomberku každoročne spája nielen so začiatkom nového školského roka, ale aj s účasťou na zahraničnej praxi. Pracovnými miestami pre študentov tretieho ročníka sa stala už tradične Praha a novou destináciou pre štvrtákov bolo nemecké Lipsko, konkrétne jeho predmestie Schkeuditz.

V Prahe si študenti mali možnosť vyskúšať prácu v rôznych firmách ekonomického zamerania. Po práci mohli bližšie spoznávať krásy a jedinečnosť tejto európskej metropoly. Zaujímavý bol aj celodenný výlet do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou atmosférou kúpeľného a festivalového mesta.

V Lipsku všetci študenti pracovali na jednom mieste pod vedením skúseného mentora, ktorý sa ich  snažil viesť k tomu, aby dokázali prezentovať vlastné názory. Ich úlohou bolo vytvoriť fiktívnu firmu, no hlavne komunikovať v anglickom jazyku. Angličtina sa tak stala hlavným dorozumievacím prostriedkom nielen v zamestnaní, ale aj vo voľnom čase. Počas neho študenti spoznávali pamiatky Lipska. Neopakovateľnú atmosféru mal aj celodenný výlet do Berlína, ktorý očaril svojimi historickými miestami.

Môžu si overiť vedomosti a zručnosti

Prax prebiehala v termíne od 17. septembra do 30. septembra a zúčastnilo sa jej 29 študentov. Účasť na zahraničnej praxi prináša študentom mnoho výhod, ako napríklad možnosť vyskúšať si samostatný život, lepšie spoznať spolužiakov, orientovať vo veľkomeste, vyskúšať si cestovanie metrom, ale i príležitosť hospodáriť s vlastnými financiami.

V neposlednom rade zahraničná prax zvyšuje možnosti študentov uplatniť sa na trhu práce a tiež prispieva k zlepšeniu jazykových schopností. Najdôležitejšie však je, že študenti majú možnosť vyskúšať si prácu v zahraničnej firme a tak zistiť, či sú ich zručnosti a vedomosti dostatočné na to, aby sa v takejto firme uplatnili.

Projekt bol financovaný Európskou úniou a škola obdržala grant v sume 71 440 € na organizovanie rôznych mobilitných aktivít v tomto školskom roku.

Zdroj: Obchodná akadémia Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.