Vojenská nemocnica bude mať napokon urgentný príjem najvyššej kategórie

Vlani v októbri vláda schválila materiál, v ktorom navrhovala zriadiť urgentné príjmy v 44 nemocniciach na Slovensku. Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku tam chýbala. Teraz je všetko inak.

Neschválenie urgentného príjmu v ÚVN bolo nečakaným rozhodnutím. Nepáčilo sa to nielen Ružomberčanom, ale ani Združeniu miest a obcí Slovenska a zriaďovateľovi nemocnice, ktorým je Ministerstvu obrany SR.

Práve ministerstvo predložilo vláde zásadnú pripomienku, kde nemocnicu definuje ako jednu z najvýznamnejších nielen pre spádovú oblasť Liptova a Oravy, ale celého Slovenska. Ešte dôležitejšie sú však armádne úlohy nemocnice.

Namiesto bežnej pohotovosti vznikne „nemocnica“ v nemocnici

„Ministerstvo obrany má povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov v oblasti hospodárskej mobilizácie, v krízových situáciách v čase mieru i vojny, výnimočného i núdzového stavu,“ vysvetľuje Danka Capáková z ministerstva obrany pre Ružomberský magazín.

Inak povedané, kde inde by sa lekári a celý zdravotnícky personál mali pripravovať na výnimočné situácie, akými sú hromadné úrazy, nešťastia či nebodaj vojna, ak nie vo vojenskej nemocnici.

„Schopnosti zdravotníckeho zabezpečenia v urgentnej medicíne musia byť adekvátne k sile závažnosti a kvantity akútnych stavov. Schopnosť poskytnúť urgentnú zdravotnú starostlivosť včas a účelne patrí medzi základné spôsobilosti v rámci zdravotníckych princípov,“ píše sa v už akceptovanej pripomienke ministerstva obrany.

Zriaďovateľom urgentných príjmov je ministerstvo zdravotníctva. Pôvodne s Ružomberkom medzi urgentmi nerátalo, o čom sme písali už v októbri. V medzirezortnom pripomienkovom konaní však názor zmenilo.

„Zámerom vytvorenia urgentných príjmov typu II je, aby bola lepšie načasovaná urgentná zdravotná starostlivosť pre skutočne urgentných pacientov. Urgentný príjem typu II bude v ÚVN Ružomberok aj s prihliadnutím na strategické ciele, ktoré by nemocnica plnila vzhľadom na svoje špecifické poslanie (napr. aj v  prípade vojnového konfliktu), vyplývajú z jej postavenia – ako nemocnice v pôsobnosti Ministerstva obrany SR,“ odôvodňuje zmenu rozhodnutia hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Kto to bude platiť

Na Slovensku vzniknú urgentné príjmy dvoch kategórií. Nižšieho, I typu, musí mať lekára, zdravotné sestry a ďalší pomocný zdravotný personál s dostupnosťou 24 hodín denne. Mesačne dostanú takéto nemocnice na urgent paušálnych 26 700 eur. Okrem iného vzniknú aj v susednom Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne či Trstenej.

Urgentné príjmy II typu budú musieť mať aj tzv. trauma boxy či RTG pracovisko. Minimálne 10 lôžok na JIS, 6 na ARO a minimálne 30 lôžok musí byť pripravených na oddelení úrazovej chirurgie alebo ortopédie. Súčasťou je nepretržitá prítomnosť úrazových chirurgov, ortopédov, anestéziológov či rádiológov. K dispozícií na zavolanie pritom musia byť aj ďalší lekári – špecialisti.

Okrem Ružomberka vzniknú takéto oddelenia v Martine, Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade, Nitre a Prešove. Pre každú je plánovaný mesačný paušál vo výške 99 300€.

Požiadavka ministerstva zdravotníctva vo vláde bola, aby Ružomberku tieto peniaze hradilo ministerstvo obrany, keďže je zriaďovateľom nemocnice. To však tento návrh odmietlo a žiadalo pre ÚVN rovnaké podmienky financovania, ako majú ostatné nemocnice.

Ministerstvo obrany na otázku, ako bude urgentný príjem v Ružomberku napokon financovaný, neodpovedalo. Z vyjadrenia ministerstva zdravotníctva je zrejmé, že ministerstvo obrany bude musieť napokon na prevádzku urgentného príjmu v Ružomberku s najväčšou pravdepodobnosťou doplácať.

„Zdravotná poisťovňa bude uhrádzať paušálnu úhradu v takej výške, v akej sa bude uhrádzať pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme I typu. Pôjde o solidárny spôsob uhrádzania poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorý zohľadní, že ide o nemocnicu v pôsobnosti ministerstva obrany,“ vysvetľuje zámer financovania Zuzana Eliášová z ministerstva zdravotníctva.

Do troch rokov

Mnohé nemocnice musia urgentné príjmy kompletne vybudovať. Iné zrekonštruovať tak, aby spĺňali podmienky zákona. Presné náklady, ktoré bude potrebné v rámci Slovenska vynaložiť, však nikto zatiaľ nepozná.

K zaradeniu ÚVN do II kategórie urgentných príjmov sme oslovili aj samotné vedenie nemocnice v Ružomberku. Okrem iného aj s otázkou o potrebných investíciách v areáli. S otázkami nás odporučili na zriaďovateľa – ministerstvo obrany.

„Ministerstvo prijíma a bude prijímať potrebné opatrenia tak, aby boli splnené požiadavky na priestorové a prístrojové vybavenie, vybavenie IT technológiami, ako aj  personálne požiadavky pre urgentný príjem typu II. ÚVN vyvinie maximálne úsilie, aby boli potrebné zmeny zrealizované v zmysle platnej legislatívy,“ odpovedala hovorkyňa ministerstva obrany Capáková.

„Urgentné príjmy sa budú v jednotlivých nemocniciach budovať priebežne, predpokladáme, že by mali byť vybudované do dvoch maximálne troch rokov,“ pridala časový plán realizácie nových urgentných príjmov Zuzana Eliášová z ministerstva zdravotníctva.

ÚVN má od roku 2010 vybudovaný pavilón s heliportom, ktorý mal slúžiť práve pre urgentný príjem. Aj v ňom sú podľa hovorkyne ÚVN Petry Diškovej potrebné stavebné aj technologické úpravy, aby spĺňal parametre definované najnovšou legislatívou.

Aktualizované 19. 1. 2018 o 12:30

Titulná fotografia – Chirurgický pavilón s heliportom v ÚVN, ktorý bol postavený za účelom prevádzkovania urgentného príjmu. Foto – autor

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.