Headline

Spájanie síl pre rozvoj dolného Liptova

Dolný Liptov je všeobecne známy svojou zaujímavou históriou, krásnou prírodou a potenciálom rozvoja v rôznych oblastiach do budúcna. O to, aby sa obyvatelia dolného Liptova cítili doma ešte lepšie a región napredoval, sa snaží aj Miestna akčná skupina (MAS)