Keď to príde

Anton Péteri – S darom sa prebúdzam

Nechaj ma odísť

no nie odchádzať dlho,

len kým tvoje ego

priškrteným hlasom

zabúši ozvenou

a hlas sa ti zmestí

do našich štyroch stien.

Nechaj ma odísť,

no nie priďaleko,

kde by som nepočul

tvoj trúchlivý plač,

veď kto ťa utíši,

kto namiesto mňa

vráti tvojmu hlasu

starý známy tón?

Nie, ja neodídem,

nenechaj ma odísť

ani len na chvíľu.

Je aj väčšia sila,

než akú máš ty.

Trpíš. Trpím. Trpíme.

V hustnúcich intervaloch.

Kladné i záporné postrehy z mesta.