Miestna akčná skupina má za sebou prvé výzvy na podporu rozvoja regiónu

Baví nás rozvíjať nekonečné možnosti nášho regiónu, hovorí Rastislav Horvát z Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov.

Prostredníctvom prvého ročníka programu Malý Leader priniesla MAS DL v uplynulom roku podporu desiatkam projektov v Ružomberku a obciach dolného Liptova. Štatutárny zástupca MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát spomína napríklad Stretnutie rodákov harmonikárov v Stankovanoch, 40. ročník cyklistického podujatia Okolo Liptova či vianočné aktivity občianskych združení Handilia a Galaxy.

„Cieľom programu je podporovať aktivity vedúce k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach, posilneniu regionálnej ekonomiky, ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva vidieka, šetrnému využitiu miestnych zdrojov, zachovaniu a obnove tradícií, podpore inovatívnych a moderných prístupov, regionálnej produkcie a spolupráce miestnych komunít,“ upresňuje ciele programu Rastislav Horvát.

MAS-ka zamerala v rámci podpory pozornosť aj na deti, pre ktoré v lete pripravila už 4. ročník športovo-náučnej aktivity Po stopách ovečky Valašky v Čutkovskej doline. Participovala tiež na celoslovenskej ankete Vidiecka žena roka – Líderka roka 2019, ktorej finále bolo na jeseň v Liptovských Revúcach. Miestna starostka Jana Šimová bola víťazkou tejto ankety za rok 2018.

„Pre obyvateľov dolného Liptova bola atraktívnou medzinárodná prezentácia ľudových remesiel a tradícií, ktorú sme koncom septembra pritiahli do Ružomberka. Premiérovej akcii v centre regiónu predchádzal workshop zameraný na problematiku podpory ľudových remesiel a tradícií, ktorého sa zúčastnili aj naši partneri v rámci projektu Intereg s názvom Sieť inteligentných samospráv pohraničia,“ približuje Horvát.

V centre Ružomberka sa zišli slovenskí a českí remeselníci

MAS-ka spúšťa výtvarnú súťaž pre školy

Miestna akčná skupina prehĺbila podľa Horváta spoluprácu s partnermi z MAS Horný Liptov a MAS Opavsko, čomu napomohli viaceré výmenné aktivity na území jednotlivých MAS-iek.

„Zamerané boli na prenos príkladov dobrej praxe. Takouto formou sme chceli motivovať ľudí z verejného a súkromného sektora u nás, aby videli, čo všetko sa dá dosiahnuť alebo vybudovať práve vďaka úspešným projektom podporeným miestnymi akčnými skupinami,“ vysvetľuje Horvát.

Na sklonku roka vyhlásila MAS už 4. ročníka výtvarnej súťaže pre deti z materských, základných a umeleckých škôl pôsobiacich na území MAS Dolný Liptov. Slávnostné oznámenie výsledkov spojené s vernisážou bude 13. februára v ružomberskej synagóge.

Rastislav Horvát z MAS Dolný Liptov. Foto – Martin Buzna.

Na február je naplánované aj ukončenie projektu Sieť inteligentných samospráv pohraničia, pričom všetci partneri dúfajú v ďalšie pokračovanie tvorivej spolupráce.

„V roku 2020 sa chceme zamerať aj na semináre a školenia k vyhláseným výzvam pre záujemcov zo súkromného i verejného sektora, ale i na zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov. Takisto budeme aktívne vyhľadávať vhodné projekty a projektových partnerov, ako aj podujatia, na ktorých by sa mohli efektívne prezentovať remeselníci z dolného Liptova,“ zhŕňa tohtoročné plány štatutárny zástupca MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

V tomto roku plánujú vyhlásiť päť výziev na čerpanie dotácii pre dolný Liptov

Veľmi dôležitou časťou práce MAS DL je odborné spravovanie takzvaných výziev, ktorými z operačných programov Program rozvoja vidieka (PRV) a Integrovaný regionálny operačný program (IROP) prideľujú finančné prostriedky žiadateľom z regiónu dolného Liptova. V roku 2019 MAS DL vyhlásilo tri výzvy z Programu rozvoja vidieka. Jedna je zameraná na rozširovanie malej infraštruktúry vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom druhej výzvy je zlepšenie a rozšírenie služieb pre vidiecke obyvateľstvo napríklad v oblasti voľného času a kultúry. Tretia výzva je zameraná na investície do verejnej rekreačnej infraštruktúry a turistických informácií.

V roku 2020 plánuje MAS DL vyhlásiť päť výziev, z toho tri z Programu rozvoja vidieka a dve z Integrovaného regionálneho operačného programu. Viac o výzvach, podpore a výsledkoch si prečítate na oficiálnom webe MAS Dolný Liptov.

Titulná fotografia – Jarmok ľudových remesiel v Ružomberku. Foto – Renáta Veselská.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.