Potemkinova dedina: Porušuje mesto pri Technických službách zákon alebo nie?

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve poslanci opäť rokovali o téme Technických služieb. Kým UVO tvrdí, že mesto už roky porušuje zákon o verejnosť obstarávaní a hrozí mu pokuta, radnica sa bráni a podáva žalobu.  

Komunálne služby v meste už od roku 2000 zabezpečujú Technické služby Ružomberok a.s. Majú na starosti kosenie, vývoz odpadu, výmenu smetných nádob, údržbu verejného osvetlenia, zametanie ciest a chodníkov, zimnú údržba či opravu chodníkov a komunikácii. Avšak v rozpore so zákonom. Konštatuje to Úrad pre verejné obstarávanie (UVO), ktorý vykonal už druhú kontrolu v rozmedzí desiatich rokov.

Nehospodárne nakladanie s mestským majetkom?

,,Mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne princíp transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď zadalo zákazky bez použitia postupov podľa zákona o obstarávaní. Porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uvádza v rozhodnutí UVO z novembra 2020.

Úrad k tomuto záveru dospel po kontrole 657 faktúr, ktoré mesto vystavilo spoločnosti od júla 2017 do mája 2020. Spomínané zákazky zodpovedali hodnote 6,2 milióna eur.

Zjednodušene, pri každej činnosti ako napríklad oprava chodníka či osvetlenia, malo mesto Ružomberok vysúťažiť zhotoviteľa, aby neboli Technické služby uprednostnené pred inými uchádzačmi s výhodnejšou cenovou ponukou. Mesto mohlo súťažou ušetriť alebo nájsť kvalitnejšieho vykonávateľa služby, ale samo sa o túto možnú výhodu obralo.

Podnet na kontrolu podali v roku 2019 štyria mestskí poslanci Patrik Habo, Ľubomír Kubáň, Karol Javorka a Ján Kuráň.

,,Iniciatíva pramení z netransparentného zadávania zákaziek a objednávok mesta voči jeho viac ako 20-ročnému partnerovi TS a.s, ktorý pre nás napriamo, bez akejkoľvek súťaže vykonáva a fakturuje služby spojené s odpadmi a ostatnými  komunálnymi službami ako kosenie, zimná údržba, oprava a údržba chodníkov a miestnych komunikácii, cintorínske služby, dopravné značenie a verejné osvetlenie,“ vysvetlil jeden z autorov podnetu Patrik Habo.

Zároveň zdôraznil, že na rozpor so zákonom poukazujú na rokovaniach mestského zastupiteľstva už od roku 2015. Rozhodnutie podať podnet podľa Haba vyvrcholilo po viacerých výrazných navyšovaniach nákladov mesta na zimnú údržbu a kosenie, ale najmä odpad, ktoré priamo súvisia s poplatkom obyvateľstva za tieto služby.

Mestu za porušenie zákona hrozila pokuta vo výške 311-tisíc eur. Nie je to ale po prvýkrát, čo sa mesto pozerá na zdvihnutý varovný prst zo strany úradu.

,,Nekonečný príbeh“

Potrebujeme pri tom zájsť do vzdialenej minulosti. Konkrétne do roku 2000, keď mesto podpísalo s Technickými službami zmluvy. Zmluvu o dielo na správu a údržbu majetku mesta a Zmluvu o verejnoprospešných službách a službách platených obyvateľstvom.

Kontrakty mali byť platné na desať rokov. Po ich vypršaní ich mesto v roku 2010 predĺžilo dodatkom a to na dobu neurčitú. Už o rok neskôr malo UVO na stole prvý podnet z radov vtedajších poslancov.

Úrad konštatoval, že mesto uzavrelo zmluvy s TS v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a takisto konštatovalo, že tieto zmluvy sú neplatné. Mesto sa zaviazalo, že vykoná nápravu a do leta 2012 zabezpečí riadny výber zmluvného partnera. Dodnes sa tak nestalo.

Mesto tvrdí, že zákon neporušuje

Mesto s vydaným rozhodnutím úradu nesúhlasí. Považuje ho za absolútne nesprávne a nezákonné.

,,UVO môže kontrolovať podnety maximálne do troch rokov v rámci objektívnej lehoty a v subjektívnej lehote dokonca len do jedného roka,“ pomenoval jeden z kľúčových bodov obrany mesta Tomáš Mišovič, ktorý právne zastupuje mesto v tejto veci.

Poradca primátora pre dopravu Tomáš Mišovič. (Foto: Viktor Mydlo)

Radnica úradu poslala svoje stanovisko. ,,Namietali sme porušenie našich procesných práv. Taktiež tvrdíme, že konanie úradu je samoúčelné, najmä čo sa týka počítania plynutia lehôt. Rovnako tvrdíme, že UVO nám nemôže uložiť pokutu, nakoľko nebola stanovená predpokladaná hodnota zákazky,“ povedal Mišovič a zdôraznil, že neplatnosť zmlúv môže potvrdiť len súd. Ako ďalší argument uviedol, že úrad zmluvy vyhodnocoval na základe neplatnej legislatívy.

Mesto sa voči rozhodnutiu úradu odvolalo. Avšak až po uplynutí zákonnej lehoty. Odôvodnili to pandémiou, na radnici bol pozitívny zamestnanec, a preto vyplynuli karanténne opatrenia.

Rada úradu sa už podnetom nezaoberala a potvrdila predošlé rozhodnutie UVO. Mišovič na rokovaní tvrdil, že UVO má zo zákona povinnosť preskúmať zo zákona i oneskorené odvolanie.

,,Preto sme podali voči úradu správnu žalobu s návrhom na zrušenie účinnosti ich rozhodnutia. Ak sa dostane na správny súd, celý postup úradu zhodí “ povedal v rokovacej sále Tomáš Mišovič.

Protistrana má na možný postup súdu opačný názor. ,,Úrad potvrdil, že mesto nikdy nevykonalo žiadne verejné obstarania ani porovnanie cien s inou konkurenčnou firmou. Ak mesto bude pokračovať v žalobe voči UVO a súd bude musieť rozhodnúť, mam za to, že mesto tento spor nevyhrá a nám vzniknú ďalšie sankcie a náklady a hanba mestu,“ povedal poslanec za Černovú Patrik Habo.

Technické služby boli diskutovanou témou na viacerých zastupiteľstvách. (Foto: Viktor Mydlo)

Vedenie mesta vyčítalo poslancom, ktorí podali podnet, že ich aktivity smerujú k tomu, aby mesto dostalo pokutu.

,,Našim cieľom je, aby mesto prehľadne zabezpečilo verejné obstaranie na uvedené činnosti, a tým znížilo náklady mestu a obyvateľstvu,“ odôvodňoval Patrik Habo.

,,Cieľom nášho podnetu nebolo, aby mesto dostalo sankciu, ale aj pre mňa ako poslanca je traumatizujúce, že nevieme vysúťažiť dodávateľa komunálnych služieb,“ povedal poslanec Ľubomír Kubáň.

Nezávislí poslanci Patrik Habo a Karol Javorka spoločne so všetkými poslancami z klubu Za slušný Ružomberok Ľubomírom Kubáňom, Jánom Kuráňom, Miroslavom Kerdíkom, Vojtechom Mackom, Petrom Štupákom, Martinom Hromadom a poslancom Michalom Kubačkom, ktorý odišiel z Klubu primátora, pripravili na aprílové rokovanie materiál. Žiadali v ňom, aby mesto do roka prirpavilo prehľadné verejné obstarávanie jednotlivých oblastí služieb, ktoré zabezpečujú Technické služby. Tento bod odobrila aj finančná komisia, v pléne však nenašiel dostatočnú podporu.

Vysúťažia dodávateľa tento rok?

Či už mesto zákon porušuje alebo nie, viacerí poslanci sa zhodujú, že treba urýchlene konať. A teda začať riadne obstarávať dodávateľa komunálnych služieb.

,,Nechcem hodnotiť UVO. Zhodneme sa ale úplne všetci, že aktuálne zmluvy sú zlé, nedostatočné, zastaralé. Súhlasia s tým aj samotné Technické služby,“ prihlásil sa o slovo poslanec Juraj Burgan, ktorý zároveň pôsobí ako predseda dozornej rady Technických služieb.

Zaujímal sa, kedy mesto plánuje rozviazať zmluvy, pretože ani Technické služby nevedia, na čom sú. „ Preto nekúpia stroj, neinvestujú do personálu, materiálu, lebo nevedia, dokedy v Ružomberku budú. Ak stanovíme presné termíny, aj oni sa budú vedieť pripraviť na súťaž,“ povedal s tým, že spomínaných 12 mesiacov by bola pre mesto dostatočná doba na prípravu obstarávania.

Ako predseda dozornej rady však vidí aj iné nedostatky. Menovite spomínal chýbajúcu komunikáciu. „Veľa vecí sa urobilo aj sa stále rieši, no nikto o nich nevie. Má zasadnúť predstavenstvo, a ja som sa to náhodou dozvedel pred dvomi dňami a to som predseda. Nie je to normálne a musíme to zmeniť. Treba konať a nielen rozprávať, že konáme,“ zhodnotil poslanec za Roveň Juraj Burgan.

Poslanci ešte vlani v decembri zaviazali vedenie mesta, aby rozbehlo verejné obstarávanie dodávateľa služieb, ktoré dosiaľ pre mesto vykonávajú Technické služby. Radnica mala do konca marca poslancom predložiť súťažné podklady a koncom júna spustiť samotnú súťaž.

Konkrétne materiály ale radnica nepredložila. Viceprimátor Ján Bednárik poslancov ubezpečil, že súťaž pripravujú v zmysle uznesenia. Súťažné podklady už pripravujú a aktuálne prebieha passport stromov, lavičiek, smetných košov či detských ihrísk.

Autorky:  Anna Zábojníková, Nikola Marhefková

Článok bol publikovaný v aprílovom čísle RK Magazínu 

 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.