Pouličné bitky, krádež v obchode aj alkohol zamestnali mestskú políciu

Krádež v obchodnom centre, ale aj pouličné bitky. Pozrite si prehľad práce mestskej polície za uplynulý týždeň. Polícia tiež upozorňuje na zákaz používania zábavnej pyrotechniky až do Silvestra 18:00.

Príslušník mestskej polície obsluhujúci kamerový systém si v noci v sobotu 30. novembra všimol pred jedným z podnikov v centre mesta bitku, do ktorej bolo zapojených viacero mladých mužov. Na kameru zachytil incident medzi štyrmi mužmi, ďalší sa im pokúšali v bitke zabrániť, no bezúspešne. Až vyslaní mestskí policajti od seba agresívnych mužov oddelili a zistili ich totožnosť. Išlo o dvoch 18-ročných mladíkov z okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš, ktorí mali incident s dvoma Ukrajincami vo veku 17 a 18 rokov. Pretože nikto z mladíkov nebol pri incidente zranený, trom dospelým boli na mieste uložené blokové pokuty za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Protiprávnym konaním 17-ročného cudzinca sa ďalej zaoberá poverený príslušník mestskej polície. 

V tú istú noc bola hliadka mestskej polície vyslaná k hromadnej bitke ešte raz. Tentokrát bol incident dvoch skupín zaznamenaný prostredníctvom kamerového systému na ulici A. Bernoláka. Vzhľadom na počet osôb, ktoré sa na mieste nachádzali, bola okrem hliadok mestskej polície o incidente informovaná aj štátna polícia. Mestská polícia obnovila na mieste verejný poriadok, vecou sa však bude ďalej zaoberať štátna polícia, pretože pri bitke malo dôjsť ku zraneniu osoby, ktoré si vyžiada práceneschopnosť s dĺžkou viac ako 7 dní. Jeden z mužov mal mať zlomenú ruku, preto ho hliadka mestskej polície odviezla do nemocnice a poučila ho ako má ďalej postupovať pri podaní oznámenia.  

V pondelok 2. decembra bola na základe telefonického oznámenia vyslaná hliadka do nákupného centra na ulici Bystrická cesta. Tu sa o krádež pokúsil 44-ročný Ružomberčan. Pri samoobslužnej pokladni si niektoré položky nenablokoval, ale rovno položil za pokladňu. Toto konanie si všimli zamestnanci a kontaktovali políciu. Vzhľadom na výšku spôsobenej škody išlo o priestupok proti majetku, za ktorý bola mužovi na mieste bola uložená bloková pokuta. 

V posledný novembrový večer sa so žiadosťou o prítomnosť hliadky obrátil na mestskú políciu správca útulku pre občanov bez prístrešia. Dôvodom bol 55-ročný muž, ktorý prišiel do útulku zjavne pod vplyvom alkoholu a nerešpektoval správcu, aby ubytovňu opustil. Po upozornení hliadkou muž z ubytovne odišiel.

Mestská polícia Ružomberok upozorňuje, že v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Ružomberok sa na celom území mesta zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov. Výnimkou je čas od 31. decembra 2019 od 18.00 hod. do 1. januára 2020 do 03.00 hod., prípadne v čase konania mimoriadnych oslavných akcií schválených mestom Ružomberok.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území Mesta Ružomberok vykonáva Mestská polícia Ružomberok. 

Za porušenie uvedeného zákazu môže byť v blokovom konaní uložená pokuta do výšky 33 eur, v správnom konaní až do výšky 165 eur. Celé VZN je k nahliadnutiu na stránke mesta.

S prichádzajúcim zimným obdobím Mestská polícia Ružomberok pripomína  obyvateľom a návštevníkom sídliska Klačno, že je potrebné opäť začať rešpektovať dopravné značenie, ktoré je v platnosti od 1. decembra až do 31. marca. Značenie sa týka parkovania motorových vozidiel a je potrebné ho dodržiavať v súvislosti s čistením a údržbou miestnych komunikácií.