Rozkopávky v uliciach budú trápiť ešte aspoň dva mesiace

Ešte v marci začali v uliciach mesta rozsiahle rozkopávky. Sú za nimi rekonštrukcia rozvodov plynu a budovanie optickej siete.

Viaceré ulice mesta sú od marca rozkopané. Niektoré medzičasom zasypali, inde práce stále pokračujú. Väčšina čaká na konečné povrchové úpravy. Za dierami v cestách a chodníkoch sú dve rozdielne investície.

Rekonštrukcia plynovodov a ich prípojok. Foto z júla 2019 z Pivovarskej ulice. Foto -autor.

Najviac robia plynári

Za rozkopávkami v centre mesta, na Satelitoch, Lazinách a v Baničnom sú plynári. Presnejšie spoločnosť SPP-distribúcia.

„Z hľadiska udržiavania bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov, ktoré sú založené na hodnotení poruchovosti, únikovosti, veku a perspektívy plynárenských zariadení… Aktuálne realizovaný projekt v Ružomberku rieši výmenu liténových plynovodov a pripojovacích plynovodov,“ popísal práce vo viacerých ružomberských uliciach hovorca spoločnosti SPP-distribúcia Milan Vanga.

Plynári začali s prácami ešte v marci. Rekonštruovali plynovody a prípojky na uliciach Plavisko, Pivovarská, Radlinského, Do Baničného, Karola Krčméryho, Bottova, Andreja Hlinku, Ľudovíta Fullu a Antona Bernoláka. Práce v týchto uliciach sú viac-menej ukončené. Väčšina ciest a chodníkov však čaká na záverečné povrchové úpravy.

Tým sa však všetky práce nekončia. Hoci niekde už začali, počas septembra a októbra bude rekonštrukcia pokračovať v uliciach Radlinského, Murgašova, Karola Sidora, Komenského, Laziny, Hriadky, Štúrova, Šoltésova a Sládkovičova.

Vyplýva to z harmonogramu prác, ktorý pre SPP-distribúcia schválilo mesto Ružomberok.

Najhoršia situácia bola a je na Plavisku. Najmä kvôli vyťaženosti cesty pre vnútromestskú dopravu. Foto – autor.

Rekonštruované plynovody a prípojky boli podľa Milana Vangu uvedené do prevádzky v rokoch 1986-1991. Aj preto je potrebná ich výmena.

„Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do komfortu obyvateľov a vzhľadu ulíc Ružomberka, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Preto všetkých obyvateľov dotknutých ulíc prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť počas celej doby realizácie rekonštrukcie a spätných povrchových úprav. Našou snahou je všetky práce ukončiť čo najskôr a povrchy komunikácií odovzdať v požadovanej kvalite,“ odkazuje hovorca SPP-distribúcia.

Plynári by mali skončiť s prácami do konca októbra. Asfaltovať by mali potom, ako všetky zemné rozkopávky „sadnú” a prestanú pracovať. Budúci rok už SPP-distribúcia nemá v Ružomberku v pláne žiadne práce.

Optická sieť na Klačne a Bystrickej ceste

Druhým dôvodom rozkopávok v meste je budovanie optickej siete. Týka sa to však len Klačna a Bystrickej cesty.

Najnovšiu, vysokorýchlostnú optiku ťahá do mesta spoločnosť Slovak Telekom. Pripojenie pomocou takzvaného optického vlákna umožňuje rýchlosť u koncového užívateľa na úrovni 1 Gbps (1 giga dát za sekundu). Práve tento, v súčasnosti najmodernejší spôsob toku dát rozšíria zo súčasných 1 400 domácností v meste o ďalších zhruba 5 500. To boli zámery spoločnosti o ktorých sme písali presne pred rokom.

Optickú sieť rozšíria v meste do ďalších päťtisíc domácností

Realita je však dnes iná. Doteraz požiadali o povolenie na natiahnutie optiky len na spomínanom Klačne a Bystrickej ceste, kde ho aj realizujú. Viaceré ďalšie ulice mesta z plánu nateraz vypadli. Spoločnosť Slovak Telekom nám zatiaľ neodpovedala prečo.

Problémom pri zakopávaní optiky sa stali aj viaceré zle zrealizované opravy chodníkov. Predovšetkým na Klačne. Hovoria o tom sťažnosti, ktoré sa zosypali nielen na miestnych poslancov, ale aj na mesto.

S podobnými fotkami zrealizovaných prác kladenia optiky na Klačne a následnej úpravy chodníkov interpeloval miestny poslanec Ľubomír Kubáň ešte začiatkom leta vedenie mesta. Zdroj – Ľubomír Kubáň.

„Mnohé jamy sú neoznačené, mnohé môžu byť pri neopatrnosti nebezpečné. Na mnohých miestach je zle zasypaná zemina, v niektorých častiach sa nachádzajú veľké kamene. Mesto bude apelovať na spoločnosť, aby prostredie upravila a označila vykopané jamy, rovnako tak bude sledovať aj to, ako bude vyzerať prostredie po ukončení prác. S takouto prácou nemôžeme byť spokojní, ale povolenie na výkopové práce má spoločnosť do 30. septembra. Až vtedy musí byť miesto v približne pôvodnom stave,“ informovala radnica minulý týždeň na sociálnych sieťach po kontrole, ktorú tam vykonali obaja viceprimátori J. Bednárik a M. Lazár. Zhodou okolností sú obaja zvolení za obvod Klačno, spolu s ďalším miestnym poslancom Ľ. Kubáňom, ktorý tento problém otvoril už aj na mestskom zastupiteľstve.

Spoločnosti Slovak Telekom sme sa v tejto súvislosti pýtali ešte v júli aj na spomínané chodníky. Vyjadrenie zatiaľ len prisľúbili.

Na Klačne mesto vydalo povolenia na rozkopávky prakticky na všetkých uliciach. Kým na Bystrickej malo byť všetko hotové do konca júla, no zatiaľ nie je, Klačno má termín ukončenia do spomínaného 30. septembra tohto roku.

Časť obrubníka na Ulici Karola Sidora po rekonštrukcii. Opravy plynovodov budú na tejto ulici pokračovať aj na jeseň. Foto – autor.

 

Časť Ulice Karola Sidora po júlovom zasypaní novopoloženého plynovodu. Foto – autor.

Titulná fotografia – Ulica Plavisko v júli po ukončení hlavnej fázy rekonštrukcie. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.