Headline

Muž, ktorý má doma mestský poklad

Ako malý chlapec utekal s rodičmi pred frontom z mesta. Vrátil sa, aby zvládol komunistov i demokraciu. A pritom stále fotil – mesto, ľudí, udalosti. Túži po múzeu fotografie. Kým sa tak raz stane, Fedor Polóni starostlivo opatruje dejiny Ružomberka u seba doma.

Headline

O jednom vykázaní z mesta

V dejinách miest sú zlatými písmenami zapísané návštevy vzácnych hostí, predovšetkým panovníkov a prezidentov. Aj do Ružomberka v minulosti zavítali a so všetkými poctami tu boli uvítané významné osobnosti. Napríklad v roku 1900 to bol arcivojvoda Jozef Karol Habsburkso-Lotrínsky,